Avfallshåndtering

Vi har lang erfaring med å bistå kommuner i å utrede og velge innsamlingsløsninger som gir høy utsorteringsgrad og kvalitet for å sikre en best mulig ressursutnyttelse av avfallet.

Med grunnlag i Norges største kunnskapsdatabase om avfall kan vi gjøre treffsikre beregninger for våre kunder og finne løsninger som fungerer – for innbyggerne og for miljøet.

Vi kan bistå med

  • Vurderinger av egenregi eller konkurranseutsetting
  • Utredning av innsamlingsmetoder og valg av utstyr
  • Pilotering av løsninger og brukermedvirkning
  • Innbyggerkommunikasjon
  • Planlegging og etablering av infrastruktur for avfall i utbyggingssaker
  • Beregne avfallsmengder og effekter av innføring av nye løsninger og metoder
  • Konsekvensvurdering av tekniske løsninger, økonomi og miljø

Ønsker du å vite mer om avfallshåndtering?

Ta kontakt med vår seniorrådgiver Jarle Marthinsen
Jarle Marthinsen
Jarle Marthinsen Seniorrådgiver sirkulære løsninger +47 905 91 439 | jarle@mepex.no
Prosjekter