Digitalt klimaregnskap

Med digitalt klimaregnskap får du oversikt over klimagevinsten av avfallshåndteringen, helt…


Les Mer

Økt bruk av resirkulert plast i offentlige anskaffelser

Samarbeidsprosjektet «Økt bruk av resirkulert plast i offentlige anskaffelser» har bidratt i…


Les Mer

Avfallsstrategi for BI Oslo

BI Oslo ønsket en gjennomgang av avfallshåndteringen ved Campusen, og engasjerte Mepex til å…


Les Mer

Nytt driftskonsept for gjenvinningsstasjoner for RfD

RfD har i dag syv gjenvinningsstasjoner med totalt 424.113 besøk per år. Mepex bistår RfD med…


Les Mer

Konseptstudie og forprosjekt på karbonfangst ved Klemetsrudsanlegget

Klemetsrudanlegget AS gjennomførte i 2017 et konseptstudie for bygging og drift av…


Les Mer

Plukkanalyser for «Kutt Matsvinn 2020»

Mepex gjennomfører plukkanalyser av matavfallet fra serveringssteder som deltar i…


Les Mer

Design for gjenvinning

Grønt Punkt Norge har sammen med flere av Norges største produsenter og leverandører som…


Les Mer

Hovedplan gjenvinning for Asker kommune

Mepex har bistått Asker kommune med utarbeidelse av hovedplan for gjenvinning for perioden…


Les Mer

Sentral sortering for restavfall og papir

I 2014 vedtok IVAR å bygge et sentralsorteringsanlegg for restavfall og et sorteringsanlegg…


Les Mer

Sorteringsanlegg for plastemballasje i Motala

I Motala i Sverige bygger FTI (Förpaknings-og Tidnings Insamlingen AS) det de selv kaller for…


Les Mer

Utredning knyttet til ny nasjonal avfallsstrategi

Mepex har gjennomført en lang rekke miljø- og avfallsfaglige utredninger for Miljødirektoratet…


Les Mer

Anbudskonkurranse; drift av Grinda gjenvinningsstasjon

Det var satt høyt fokus på miljø i denne anskaffelsen. Økt materialgjenvinningsgrad og…


Les Mer

Etablering av Europas første helautomatiske sorteringsanlegg

Ettersorteringsanlegget til ROAF er et av verdens mest avanserte ettersorteringsanlegg (ESAR)…


Les Mer

Kartlegging av avfall fra strandrydding

Mepex har fått støtte fra Miljødirektoratet til å kartlegge avfall fra strandrydding.…


Les Mer

Mulighetsstudie og teknologitest på karbonfangst

Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune har gjennomført en mulighetsstudie og teknologitest…


Les Mer

Utarbeidelse av veileder for avfallsbransjen

Mepex har utarbeidet en veileder for avfallsbransjen for bruk av ikke økonomiske…


Les Mer