OmMepex

Mepex er et konsulentselskap med et sterkt fagmiljø innen avfall og gjenvinning. Vi har lang erfaring med oppdrag både for offentlig virksomhet og privat næringsliv.

Mepex er et uavhengig og partnerdrevet selskap med 16 medarbeidere, lokalisert i Asker sentrum. Vi er sertifisert etter ISO:2015, 9001 og 14001.

Våre medarbeidere har solid kunnskap og bred avfallsfaglig kompetanse. Vi utfører oppdrag for ulike aktører, innenfor hele avfallspyramiden – og langs hele verdikjeden til alle typer produkter og materialer. Kombinasjonen av å arbeide med planlegging, praktisk gjennomføring og drift gir oss innsikt i de utfordringer som ulike aktører står overfor.

Denne innsikten deler vi gjerne med deg! Med vår ekspertise og rådgivning sikrer vi deg løsninger som både er miljøvennlige, ressurs- og kostnadseffektive, og som bidrar til sirkulærøkonomi i praksis.

Nå miljømålene dine

Med vår hjelp når du dine miljømål. Ta kontakt med en av våre rådgivere for nærmere informasjon og avtale.

FAKTA

Etablert: 
1988

Medarbeidere:
16

Kundegrupper:
Myndigheter
Kommuner
Avfallsselskap
Returselskaper
Private bedrifter
Organisasjoner
FoU-institusjoner

1988


etablert

16


Medarbeidere

34644000


Omsetning i 2018