Tjenester

Våre engasjerte rådgivere jobber for å skape et bærekraftig samfunn uten avfall. Med Mepex på laget får du faglig trygghet og kunnskap til å ta bedre vare på verdiene i avfallet.

Les mer om hva vi jobber med: