Aktuelt


Kartlegger fossilandelen av restavfallet

Foto: Øyfrid Knudsen Kartlegging av andel fossilt avfall i restavfallet er en viktig del av å beregne CO2-faktor og brennverdi i…


Les Mer

Jobber for økt bruk av resirkulert plast

Foto: Silje Holte For å øke bruken av resirkulert plast, må markedet etterspørre slike produkter. I 2021 har Mepex jobbet for å få…


Les Mer

Ser konturene av en ny norsk verdikjede for plast

På Grønt Punkt dagen presenterte Plastretur planene om å etablere et finsorteringsanlegg for plastemballasje i Norge. Mepex har utredet…


Les Mer

Med mer enn 30 års erfaring fra bransjen, har vi opparbeidet oss en unik kunnskapsbase. Kombinert med et solid internasjonalt nettverk og gode digitale verktøy, sikrer vi våre kunder ressurseffektive løsninger som gjør at de kan nå sine miljømål.

Les mer om våre tjenester

Prosjekter


Avfallsstrategi for BI Oslo

BI Oslo ønsket en gjennomgang av avfallshåndteringen ved Campusen, og engasjerte Mepex til å…


Les Mer

Nytt driftskonsept for gjenvinningsstasjoner for RfD

RfD har i dag syv gjenvinningsstasjoner med totalt 424.113 besøk per år. Mepex bistår RfD med…


Les Mer

Konseptstudie og forprosjekt på karbonfangst ved Klemetsrudsanlegget

Klemetsrudanlegget AS gjennomførte i 2017 et konseptstudie for bygging og drift av…


Les Mer

Mepex har tatt et dypdykk i plasthavet. Til sammen har vi analysert avfall fra over 50 strandryddeaksjoner. Se resultatene fra analysene og les sakene her:

Kart med resultater fra ryddeaksjonene