Vi hjelper deg på veien mot en sirkulær økonomi

Mepex har samlet data og kunnskap om avfall i 35 år. Det gir deg treffsikre analyser og kompetansen du trenger for å holde ressursene i kretsløpet.
Dette kan vi hjelpe deg med

Digitalisering – en driver for sirkulærøkonomien

Vi utvikler digitale løsninger som gir deg innsikt i detaljene og overblikk til å se de store sammenhengene.

Les mer om våre digitale løsninger

29 rådgivere med spisskompetanse innen sirkulære løsninger

Møt våre medarbeidere

Siste nytt

Sirkulær verdikjede for tekstiler

Nordmenn kaster større mengder med fullt brukbare tekstiler i søpla enn vi leverer til ombruk. Hvordan skal vi klare å håndtere mengden tekstiler, og sørge for at de kommer inn i kretsløpet?

Les mer
Mepex ansetter

Vil du jobbe med å få til konkrete endringer for å ta bedre vare på jordas miljø og naturressurser? Vi i Mepex har et sterkt fagmiljø innen avfall og gjenvinning, og jobber stadig for å utvikle oss. Nå styrker vi laget og håper DU søker og blir en av våre nye kollegaer.

Les mer

Fremtidens tekstilinnsamling

«Mepex har vært prosjektleder for vårt nasjonale prøveprosjekt. Kommuner og avfallsselskap i seks områder i Norge har sammen med innsamlerne av tekstiler, testet ut ulike måter å samle inn tekstiler på. Mepex har ledet arbeidet og bistått med alt fra avfallsanalyser og grovsortering av tekstiler, til analyse av datagrunnlaget og kommunikasjonsarbeidet.»

Gro Haram, bærekraftsansvarlig i NF&TA

Sirkulær verdikjede for tekstiler