Vi hjelper deg på veien mot en sirkulær økonomi

Mepex har samlet data og kunnskap om avfall i 35 år. Det gir deg treffsikre analyser og kompetansen du trenger for å holde ressursene i kretsløpet.
Dette kan vi hjelpe deg med

Digitalisering – en driver for sirkulærøkonomien

Vi utvikler digitale løsninger som gir deg innsikt i detaljene og overblikk til å se de store sammenhengene.

Les mer om våre digitale løsninger

29 rådgivere med spisskompetanse innen sirkulære løsninger

Møt våre medarbeidere

Siste nytt

Begrenset mulighet til å påvirke volum og valg av fiber i nye tekstiler

Designere og innkjøpere i norske tekstilbedrifter har begrenset påvirkningskraft på produksjonsvolum og valg av fiber, viser en rapport Mepex har utarbeidet i prosjektet Wasted Textiles.

Les mer
Nasjonalt prøveprosjekt: Fremtidens tekstilinnsamling

Nordmenn kaster større mengder med fullt brukbare tekstiler i søpla enn vi leverer til ombruk. Hvordan skal vi klare å håndtere mengden tekstiler, og sørge for at de kommer inn i kretsløpet?

Les mer

Fremtidens tekstilinnsamling

«Mepex har vært prosjektleder for vårt nasjonale prøveprosjekt. Kommuner og avfallsselskap i seks områder i Norge har sammen med innsamlerne av tekstiler, testet ut ulike måter å samle inn tekstiler på. Mepex har ledet arbeidet og bistått med alt fra avfallsanalyser og grovsortering av tekstiler, til analyse av datagrunnlaget og kommunikasjonsarbeidet.»

Gro Haram, bærekraftsansvarlig i NF&TA

Sirkulær verdikjede for tekstiler