Aktuelt


Peter trapper ned

Du har kanskje savnet Peter Sundt i oversikten over medarbeidere i Mepex? Bakgrunnen er at Peter har valgt å starte sin egen virksomhet for…


Les Mer

Høye ambisjoner for Fredrikstads temaplan for avfall og gjenvinning

Fredrikstad kommune planlegger nye løsninger for ombruk og materialgjenvinning av avfall fram mot 2035, og har engasjert Mepex for å utrede…


Les Mer

Økt verdiskaping av organisk avfall

Næringsklyngen No Waste! har en visjon om et avfallsfritt og klimanøytralt samfunn og jobber med sirkulærøkonomi i praksis gjennom å…


Les Mer

Med mer enn 30 års erfaring fra bransjen, har vi opparbeidet oss en unik kunnskapsbase. Kombinert med et solid internasjonalt nettverk og gode digitale verktøy, sikrer vi våre kunder ressurseffektive løsninger som gjør at de kan nå sine miljømål.

Les mer om våre tjenester

Prosjekter


Avfallsstrategi for BI Oslo

BI Oslo ønsket en gjennomgang av avfallshåndteringen ved Campusen, og engasjerte Mepex til å…


Les Mer

Nytt driftskonsept for gjenvinningsstasjoner for RfD

RfD har i dag syv gjenvinningsstasjoner med totalt 424.113 besøk per år. Mepex bistår RfD med…


Les Mer

Konseptstudie og forprosjekt på karbonfangst ved Klemetsrudsanlegget

Klemetsrudanlegget AS gjennomførte i 2017 et konseptstudie for bygging og drift av…


Les Mer

Mepex har tatt et dypdykk i plasthavet. Til sammen har vi analysert avfall fra over 50 strandryddeaksjoner. Se resultatene fra analysene og les sakene her:

Kart med resultater fra ryddeaksjonene