Prosjekter


Avfallsstrategi for BI Oslo

BI Oslo ønsket en gjennomgang av avfallshåndteringen ved Campusen, og engasjerte Mepex til å…


Les Mer

Nytt driftskonsept for gjenvinningsstasjoner for RfD

RfD har i dag syv gjenvinningsstasjoner med totalt 424.113 besøk per år. Mepex bistår RfD med…


Les Mer

Konseptstudie og forprosjekt på karbonfangst ved Klemetsrudsanlegget

Klemetsrudanlegget AS gjennomførte i 2017 et konseptstudie for bygging og drift av…


Les Mer

Med snart 30 års erfaring fra bransjen, har vi opparbeidet oss en unik kunnskapsbase. Kombinert med et solid internasjonalt nettverk og gode digitale verktøy, sikrer vi våre kunder ressurseffektive løsninger som gjør at de kan nå sine miljømål.

Les mer om våre tjenester

Aktuelt


Biobasert og bionedbrytbar plast utgjør om lag 3 % av plastforbruket i Norge

Det kommer frem i rapporten Mepex og Eunomia har utarbeidet for Miljødirektoratet. – I hovedsak (omlag 60 %) brukes den biobaserte og…


Les Mer

Mepex ønsker god jul fra Torvveien

Mepex har siden forsommeren hatt midlertidige lokaler i Drengsrudbekken. Nå flytter vi tilbake til lokalene i Torvveien 5. Der har vi…


Les Mer

Statistikkprosjekt skal gi bedre kvalitet på nasjonale avfallsdata

Mepex har på oppdrag for Avfall Norge jobbet med et statistikkprosjekt sammen med SSB og Miljødirektoratet. – Målet med prosjektet har vært…


Les Mer