Vi hjelper deg på veien mot en sirkulær økonomi

Mepex har samlet data og kunnskap om avfall i 35 år. Det gir deg treffsikre analyser og kompetansen du trenger for å holde ressursene i kretsløpet.
Dette kan vi hjelpe deg med

Digitalisering – en driver for sirkulærøkonomien

Vi utvikler digitale løsninger som gir deg innsikt i detaljene og overblikk til å se de store sammenhengene.

Les mer om våre digitale løsninger

30 rådgivere med spisskompetanse innen sirkulære løsninger

Møt våre medarbeidere

Siste nytt

Janne Blaasvær til Mepex

Med begeistring, pågangsmot og solid erfaring, sist fra å ha etablert og skalert et brennende hett sirkulært selskap, er Janne Blaasvær på plass i Mepex som leder for innovasjon og forretningsutvikling.

Les mer

Fremtidens tekstilinnsamling

«Mepex har vært prosjektleder for vårt nasjonale prøveprosjekt. Kommuner og avfallsselskap i seks områder i Norge har sammen med innsamlerne av tekstiler, testet ut ulike måter å samle inn tekstiler på. Mepex har ledet arbeidet og bistått med alt fra avfallsanalyser og grovsortering av tekstiler, til analyse av datagrunnlaget og kommunikasjonsarbeidet.»

Gro Haram, bærekraftsansvarlig i NF&TA

Sirkulær verdikjede for tekstiler