Prosjekter


Avfallsstrategi for BI Oslo

BI Oslo ønsket en gjennomgang av avfallshåndteringen ved Campusen, og engasjerte Mepex til å…


Les Mer

Nytt driftskonsept for gjenvinningsstasjoner for RfD

RfD har i dag syv gjenvinningsstasjoner med totalt 424.113 besøk per år. Mepex bistår RfD med…


Les Mer

Konseptstudie og forprosjekt på karbonfangst ved Klemetsrudsanlegget

Klemetsrudanlegget AS gjennomførte i 2017 et konseptstudie for bygging og drift av…


Les Mer

Med 30 års erfaring fra bransjen, har vi opparbeidet oss en unik kunnskapsbase. Kombinert med et solid internasjonalt nettverk og gode digitale verktøy, sikrer vi våre kunder ressurseffektive løsninger som gjør at de kan nå sine miljømål.

Les mer om våre tjenester

Aktuelt


Mepex ønsker god sommer!

Tallak, Sveinung og Andreas fra Mepex har vært med «In the same boat» på tokt med M/S Miljødronningen og ryddet og analysert marint avfall…


Les Mer

Renere glass- og metallemballasje

Avfall Norge engasjerte Mepex for å beskrive og analysere verdikjeden for glass- og metallemballasje på en helhetlig og systematisk måte.…


Les Mer

Vil etablere regionalt kompetansesenter for marin forsøpling i Nye Asker

Nye Asker kommune har i samarbeid med næringsklyngen No Waste! og Mepex fått midler til et forprosjekt for å utrede muligheten for et…


Les Mer