Prosjekter


Avfallsstrategi for BI Oslo

BI Oslo ønsket en gjennomgang av avfallshåndteringen ved Campusen, og engasjerte Mepex til å…


Les Mer

Nytt driftskonsept for gjenvinningsstasjoner for RfD

RfD har i dag syv gjenvinningsstasjoner med totalt 424.113 besøk per år. Mepex bistår RfD med…


Les Mer

Konseptstudie og forprosjekt på karbonfangst ved Klemetsrudsanlegget

Klemetsrudanlegget AS gjennomførte i 2017 et konseptstudie for bygging og drift av…


Les Mer

Med 30 års erfaring fra bransjen, har vi opparbeidet oss en unik kunnskapsbase. Kombinert med et solid internasjonalt nettverk og gode digitale verktøy, sikrer vi våre kunder ressurseffektive løsninger som gjør at de kan nå sine miljømål.

Les mer om våre tjenester

Aktuelt


Nytt prosjekt for å forebygge marint avfall

-Vi er svært glade for å få fornyet tillit i arbeidet mot marin forsøpling, sier Frode Syversen, daglig leder i Mepex . Sammen med Hold…


Les Mer

Samarbeid for å øke bruken av resirkulert plast

Sammen med Norner har Mepex fått i oppdrag å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for hvordan Handelens Miljøfond kan bidra til at vi når målet…


Les Mer

Sluttrapport for prosjektet «Dypdykk i plasthavet»

– Resultatene fra dypdykket viser at det er store regionale forskjeller i hva det marine avfallet består av. Langs kysten utgjør…


Les Mer

Mepex har tatt et dypdykk i plasthavet. Til sammen har vi analysert avfall fra over 50 strandryddeaksjoner. Se resultatene fra analysene og les sakene her:

Kart med resultater fra ryddeaksjonene