Sorterings- og gjenvinningsanlegg

For å effektivt hente ut ressursene i avfallet må vi ha ha gode sorteringsløsninger, optimalisere drift og redusere CO2-utslipp. Har dere planer om å iverksette tiltak innenfor disse områdene er dette noe av det Mepex kan bistå med.

Enten dere planlegger å bygge sorteringsanlegg, eller utvide kapasiteten på eksisterende anlegg, kan våre erfarne rådgivere veilede dere fra start til mål. Mepex har tidligere ledet prosjekter for etablering av de største sorteringsanleggene i Norden. Våre erfarne rådgivere gjennomfører grundige forstudier og behovsanalyser, utarbeider tekniske spesifikasjoner i design- og planleggingsfasen, og håndterer anbudsprosessen.

Når kontrakt med leverandør av anlegget er på plass, følger vi opp leverandøren gjennom prosessen, fra byggefasen til overlevering av anlegget og avslutning av prosjektet.

Vi kan også hjelpe deg med planlegging, utvikling og optimalisering av forbrenningsanlegg. Enten det gjelder å oppgradere eksisterende anlegg eller planlegge nye, står vi klare til å støtte din virksomhet – fra konsept til gjennomføring og prosjektfullføring.

Ønsker du å vite mer om sorterings- og gjenvinningsanlegg?

Ta kontakt med oss for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg.
Svein Espen Sørstad
Svein Espen Sørstad Teamleder sorterings- og gjenvinningsanlegg +47 913 46 134 | sveinespen@mepex.no

Dette kan vi hjelpe din virksomhet med:

  • Identifisering av krav, behov og andre forutsetninger
  • Utarbeide prosjektmål og kravspesifikasjoner
  • Vurdering av kostnad og budsjett

  • Utarbeide tekniske spesifikasjoner og design (føringer)
  • Vurdering- og valg i forhold til teknologi, utstyr og systemer
  • Prosjekt- og tidsplan

  • Ferdigstille og utsendelse av forespørselsdokumenter til potensielle leverandører
  • Evaluering av mottatte tilbud og valg av leverandør
  • Kontraktsforhandlinger

  • Prosjektledelse, oppfølging, kvalitetssikring og kvalitetskontroll

  • Prosjektledelse, oppfølging, kvalitetssikring og kvalitetskontroll

  • Prosjektledelse, oppfølging og kvalitetssikring og kvalitetskontroll

  • Prosjektledelse, oppfølging og kvalitetssikring og kvalitetskontroll