Ettersorteringsanlegg for Østfoldregionen

Mepex er tildelt kontraherings-prosessen for det nye anlegget etter å ha levert forprosjektet i desember 2021. 

For å nå økte krav til materialgjenvinning må flere av ressursene sorteres ut fra restavfallet. Anlegget skal stå ferdig i 2026 og skal som basis sortere ut ressursene i ca. 50.000 tonn restavfall per år (1 skift) fra 270 000 innbyggere i Østfold.

Anlegget er et grovsorteringsanlegg for husholdningsavfall med en kapasitet på 40 tonn/time og kan håndtere opp til 150 000 tonn avfall/år.

Ettersorteringsanlegg Østfold
Oppdragsgiver: Østforld Avfallssortering IKS Periode: 2021 – 2026 Team:
Petter Thorbeck, Svein Espen Sørstad, Kristian Kruse, Kjell Fredriksen, Thomas Chr. Juel, Ida Sole Semb

I anlegget skal det sorteres ut en blandet plastfraksjon i tillegg til magnetisk og ikke-magnetisk metall. Det er i tillegg beskrevet en opsjon på utsortering av blandet papir og en mulighet for videre utsortering av plast fra finstoff (< 60 mm).  Det legges til rette for fremtidig sortering på finstoff for kunne møte krav fra et etterbehandlingsanlegg (pågående utviklingsprosjekt i samarbeid mellom flere aktører).

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med vår rådgiver Petter Thorbeck
Petter Thorbeck
Petter Thorbeck Seniorrådgiver anlegg +47 908 87 648 | petter@mepex.no