Sirkulære løsninger

Vi hjelper deg å realisere sirkulærøkonomien.

Gjennom ombruk, reparasjon, oppgradering og materialgjenvinning kan vi begrense uttaket av nye materialer og holde ressursene lengst mulig i kretsløpet. Vi hjelper deg med å kartlegge forbedringsmuligheter, utarbeide strategier og finne tiltakene som gjør virksomheten din mer sirkulær.

Trenger du en plan for hvordan din kommune kan materialgjenvinne mer av husholdningsavfallet? Ønsker dere å bedre ombruksaktiviteten på gjenvinningsstasjonen?

Sammen setter vi konkrete mål for arbeidet basert på fakta og analyse av virksomheten din. Med en tydelig retning for arbeidet, omsetter vi strategier til konkrete planer og tiltak.

Ønsker du å vite mer om sirkulære løsninger?

Snakk med våre rådgivere om hvordan din virksomhet kan bli mer sirkulær.
Kathrine Kirkevaag
Kathrine Kirkevaag Teamleder sirkulære løsninger +47 901 54 786 | kathrine@mepex.no

Hva vi jobber med:

  Vi har lang erfaring med grønne anskaffelser og hjelper deg å sette opp gode og balanserte krav og kriterier om kvalitet og miljø når du skal gjøre innkjøp.

  Les mer >

  En god avfallsplan setter både det offentlige og private virksomheter i stand til å møte utfordringene de står overfor. og til å oppnå målene de har satt for avfallshåndteringen. Dette kan vi hjelpe din virksomhet med.

  Les mer >

  Vi utreder og hjelper deg å velge innsamlingsløsninger som gir høy utsorteringsgrad og kvalitet for å sikre best mulig ressursutnyttelse av avfallet.

  Les mer >

  Ved å tilrettelegge for ombruk, beholder vi ressursene lengst mulig i kretsløpet. Våre rådgivere hjelper deg med alt fra ombruksanalyser og utarbeidelse av ombruksstrategier, til å realisere gode ombruksløsninger.

  Les mer >

  For å få et godt sirkulært system for emballasje, må all emballasje designes så den blir enklest mulig å gjenvinne.

  Les mer >

  Marin forsøpling, forsøpling langs elver og vassdrag og tiltak for å redusere forsøpling. Medarbeiderne i Mepex kan bidra med rydding, analyse og utarbeide planer og tiltak for å forhindre forsøpling.

  Les mer >

  Vi kan bistå med utredninger og kunnskapsgrunnlag innen offentlig forvaltning og regelverksutforming, offentlig renovasjon, innsamling, sortering og behandlingsløsninger for avfall.

  Les mer >