Ombruksløsninger

Ombruk er trinn to i avfallshierarkiet, og Mepex kan bistå deg i å utvikle nye ombruksløsninger. Målsettingen er å holde kasserte produkter og materialer i omløp lengst mulig gjennom å legge til rette for ombruk.

Ønsker du å vite mer om ombruksløsninger?

Ta kontakt med vår seniorrådgiver Simen Randby
Simen Randby
Simen Randby Seniorrådgiver sirkulære løsninger (i permisjon mandag–onsdag) +47 958 03 612 | simen@mepex.no
Prosjekter