Produksjon og gjenvinning av elbilbatterier

I samarbeid med Eunomia har Mepex gjennomført en utredning om produksjon og gjenvinning av batterier til elektriske kjøretøy. Oppdraget er gitt av Miljødirektoratet på vegne av Nordisk Ministerråds arbeidsgruppe for sirkulær økonomi.

Formålet med utredningen var å bygge kunnskap om teknologier og prosedyrer som er i stand til å redusere utslipp og minimere miljørisiko på tvers av verdikjeden for elbilbatterier.

Verdikjeden for elbilbatterier opplever rask vekst og utvikling i alle ledd. Det er miljørisiko, avfallsprodukter og utslipp forbundet med hvert trinn i verdikjeden. I tillegg til miljørisikoen, finnes det ulike barrierer for sirkulær bruk av batterier, fra forringelse av batterikapasiteten til kompleksiteten og kostnadene ved å bruke gjennomførbare alternativer.

Les hele rapporten:

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet Periode: 2023 Team:
Miriam Mekki

Ønsker du å vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med vår rågiver Espen Mikkelborg
Espen Mikkelborg
Espen Mikkelborg Teamleder datafangst og analyse (vikar) +47 980 04 108 | espen@mepex.no