Plastgjenvinning fra bygg og anlegg i et sirkulært perspektiv 

På oppdrag fra NHP-nettverket og Handelens Miljøfond har Mepex og Multiconsult sett nærmere på plast i bygg og anlegg. Vi har kartlagt mengder og typer plast, muligheter for ombruk og gjenvinning samt muligheter for å erstatte plast med andre mer miljøvennlige byggematerialer på kort og lang sikt. 

De tre arbeidspakkene i prosjektet tar for seg: 

  • Kartlegging av produktgrupper, plasttyper og tilsetningsstoffer samt estimering av mengder plast satt på markedet i Norge. 
  • Kartlegging og beskrivelse av sorterings- og returordninger i Europa, med oversikt over aktører, juridiske og finansielle instrumenter. 
  • Kartlegging av hvilke alternativer som kan erstatte plastprodukter, og en enkel miljøvurdering av alternativene. 

Oppdragsgiver: Handelens Miljøfond Periode: 2022 – 2023 Team:
Espen Mikkelborg, Jarle Marthinsen

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med vår rådgiver Espen Mikkelborg
Espen Mikkelborg
Espen Mikkelborg Teamleder datafangst og analyse (vikar) +47 980 04 108 | espen@mepex.no