Ny kunnskap om mikroplast

To rapporter styrker nasjonal kunnskap om utslipp og kilder til mikroplast. På oppdrag fra Miljødirektoratet har Mepex gjort nye anslag for mikroplast som kommer fra land, og tallet er høyere enn tidligere estimert. For første gang er også utslipp av mikroplast fra forsøpling tatt med.  

Ifølge rapportene slippes det ut 19 000 tonn mikroplast fra land. Det er en god del høyere enn tidligere estimerte mengder, mye på grunn av at beregningsmetoden for transportutslipp er endret. Fortsatt er dekkslitasje og veistøv, i tillegg til gummigranulat fra kunstgressbaner de største utslippskildene.  

-For å kunne vurdere tiltak for å redusere mengden mikroplast i naturen, trenger vi oppdatert og god kunnskap om kildene og hvordan det spres. En viktig del av oppdraget var å identifisere og estimere kilder til utslipp som ikke er vurdert tidligere, samt å få frem kunnskapshull og kvaliteten på dataene som er tilgjengelig. Kristine Mordal Hessen, seksjonsleder for avfall og grunnforurensning i Miljødirektoratet

Seniorrådgiver Sølvi Rønnekleiv i Mepex, sier at det har vært spennende å sette seg inn i hvordan plasten brytes ned. – Miljøet påvirker nedbrytningsprosessen og mikroplasten påvirker miljøet. Svart mikroplast kan for eksempel bidra til økt snøsmelting, og vi finner mikroplastartikler fra veistøv også i arktiske områder, forteller hun.  

Last ned rapportene her:

Ønsker du å vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med vår rådgiver Sølvi Rønnekleiv Haugedal
Sølvi Rønnekleiv Haugedal
Sølvi Rønnekleiv Haugedal Seniorrådgiver sirkulære løsninger +47 990 47 556 | solvi@mepex.no