Økt bruk av resirkulert plast i offentlige anskaffelser

Samarbeidsprosjektet «Økt bruk av resirkulert plast i offentlige anskaffelser» har bidratt i åtte offentlige anskaffelser hvor det er satt opp krav og kriterier til bruk av resirkulerte råvarer. Et estimat for syv av anskaffelsene viser at dette kan bidra til bruk av om lag 1170 tonn resirkulert plast.

Offentlige innkjøp kan bidra til et bedre marked for produkter av resirkulert plast. Med relativt enkle grep kan det stilles overordnede krav til produkter som inngår i større og komplekse anskaffelser. I enkle og mindre sammensatt anskaffelser kan krav og kriterier være mer spesifikke, og rettet mot det enkelte produkt. Disse tiltakene vil gi resultater, både i økt sirkularitet og lavere klimagassutslipp.

Oppdragsgiver: Handelens Miljøfond Periode: 2022 Team:
Sølvi Rønnekleiv Haugedal, Frode Syversen, Kathrine Kirkevaag
Relevante dokumenter:

Markedsdialog  et viktig verktøy

Det er nyttig å ta i bruk verktøy som markedsdialog for å finne fram til om leverandørene kan tilby produkter i resirkulert plast og til hvilke betingelser, og om det finnes sertifiseringsordninger eller andre måter å verifisere innhold av resirkulert plast i produktene.

Mange av markedene er fortsatt umodne, så det å oppnå god dialog og kommunikasjon mellom innkjøpere og de som leverer produkter i resirkulert plast er vesentlig for resultatet. Sammen kan partene komme frem til gode løsninger både når det gjelder produktutvalg og utarbeidelse av konkurransen​.

Slik markedsdialog er gjennomført i flere av innkjøpene prosjektet har deltatt i, blant annet innkjøp av avfallssekker til oppsamling av kildesortert plastemballasje.

Hadde halvparten av Norges befolkning fått utdelt plastsekker i 100 prosent resirkulert plast, kunne dette alene bidratt til bruk av 2500 tonn resirkulert plast i året, eller 10 000 tonn i løpet av en kontraktsperiode på 4 år

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med vår rådgiver Sølvi Rønnekleiv Haugedal
Sølvi Rønnekleiv Haugedal
Sølvi Rønnekleiv Haugedal Seniorrådgiver sirkulære løsninger +47 990 47 556 | solvi@mepex.no

Casesamling

For å møte behovet for mer kunnskap om hvordan krav og kriterier kan settes opp i anskaffelsene har prosjektet utarbeidet en casesamling som sammenfatter innkjøpene som er gjort i prosjektet og resultatene av disse. I tillegg har prosjektet utarbeidet en produktpresentasjon som viser plastprodukter som har innhold av resirkulert plast og hvilke leverandører som kan levere produktene.

Prosjekter