Optimalisering av utsortering av metaller

Analyse og utbedring av utsorteringsgrad av metaller ved restavfallssorteringsanlegg.

Norsk Metallgjenvinning ønsker å bedre datagrunnlag for faktisk utsorteringsgrad av magnetisk og ikke-magnetisk metallemballasje ved sorteringsanlegg, med sammenligning opp mot garantitall og krav, i tillegg til å undersøke mulige tiltak for økt utsortering.

Mepex’ vil gjøre analyser og evalueringer ved ett anlegg med fokus på prosess, optimalisering av deteksjon/utsortering og driftsrutiner. Målet er å tilgjengeliggjøre resultatene fra dette anlegget til eksisterende og kommende anlegg.

Prosjektet vil inkludere undersøkelse av andel og mulighet for utsortering av batterier; både som ressurs for gjenvinning og grunnet brannfare.

Oppdragsgiver: Norsk metallgjenvinning Periode: 2023 Team:
Ida Sole Semb, Kjell Fredriksen, Kristian Kruse, , Paul Guldstrand, Petter Thorbeck, Svein Espen Sørstad, Thomas Chr. Juel

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med vår rådgiver Svein Espen Sørstad
Svein Espen Sørstad
Svein Espen Sørstad Teamleder sorterings- og gjenvinningsanlegg +47 913 46 134 | sveinespen@mepex.no