Wasted Textiles – tekstiler på avveie

Samarbeidsprosjektet Wasted Textiles har som mål å øke kunnskapen om syntetiske fibre og bidra til å redusere mengden tekstiler som kommer på avveie.

Global produksjon av tekstilfibre har nesten doblet seg fra 2000-tallet til nå. I 2021 ble det produsert 113 millioner tonn med tekstilfibre, hvor syntetiske fibre stod for omtrent 64 % (Textile-Excange: Preferred fiber & materials report 2022). EU ber tekstilbransjen øke levetiden på tekstilprodukter, i et håp om at det skal redusere forbruket og avvikle fast fashion.

Men hva vet vi om effekten av dette? Hvordan kan vi redusere mengden produserte tekstilprodukter? Og hvor lenge har produkter som ender opp i avfallet faktisk vært brukt?

For å finne svar på noen av disse spørsmålene, har Mepex jobbet i samarbeidsprosjektet for å kartlegge tekstiler i avfallet, og intervjue norske tekstilprodusenter.

Oppdragsgiver: SIFO Team:
Frode Syversen, Kristiane Rabben, Kathrine Kirkevaag
Relevante dokumenter:

Tekstilanalyse

Til kartleggingen av tekstiler har Forbruksforskningsinstituttet SIFO og Mepex utviklet en plukkanalysemetode som dokumenterer mengder, tekstilkategorier, fiberandeler, samt tilstanden tekstilene hadde før det ble blandet med øvrig restavfall eller andre tekstiler i innsamlingsboksen.

Tilstandsklassifiseringen bidrar til å antyde mengden tekstiler som kunne gått til ombruk eller materialgjenvinning ved å forhindre at tekstilene havner i restavfallet. Et prosjekt som kjører parallelt – Pilotprosjektet for separat innsamling av tekstiler – tester ulike tiltak for forbrukerkommunikasjon og systemløsninger for tekstilinnsamling.

Bedriftsintervju

Mepex har gjennomført intervjuer med kommersielle tekstilprodusenter for å kartlegge designers og innkjøpers påvirkning på volum og fibervalg.

Bedriftene som ble intervjuet deltok i etterkant på en fagdag i Dypdykket analyseverksted i Slemmestad. Ingun G. Klepp fra SIFO, Gisle Mardal fra NF&TA og Camilla Mjelde fra Trimco Group, åpnet samlingen med hvert sitt foredrag, henholdsvis om levetid, økodesign og merkeordninger. 

Deltakerne utførte en tekstilanalyse som gav praktiske erfaringer rundt flere aspekter: tekstilenes tilstand før forbruker kvitter seg med dem, hva som kreves for at tekstilene skal kunne automatisk sorteres etter farge og fiber, og hvor mye som kan resirkuleres til nye fibre i tekstilindustrien.

Avslutningsvis utførte deltakeren en workshop som bød på drøftningsoppgaver og forslag til tiltak for å redusere produksjonsvolumet og forlenge levetiden til tekstiler i deres egen produktportefølje.

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med vår rådgiver Kristiane Rabben
Kristiane Rabben
Kristiane Rabben Senoirrådgiver sirkulære løsninger +47 408 57 950 | kristiane@mepex.no