Sirkulær statistikk

I samarbeid med Avfall Norge har Mepex utviklet konsept og kunnskapsgrunnlag for nettsidenVeien til en sirkulær økonomi. 

Målet er å gi god oversikt over kravene EU og norske miljømyndigheter stiller, og hvordan vi ligger an til å nå dem.

Nettsiden gir en oversikt over kilder til avfall i Norge, detaljer om politikkutviklingen for EUs syv prioriterte verdikjeder, og et figurbibliotek som viser hvordan Norge ligger an til å nå de aller fleste tallfestede mål fra EU og norske miljømyndigheter.

Målgruppen for nettsiden er beslutningstakere og journalister, samt alle andre som vil få oversikt over utviklingen.

Oppdragsgiver: Avfall Norge Periode: 2023 Team:
Carl Frederik Mørch-Kontny, Frode Syversen
Kontaktperson: Carl Frederik Mørch-Kontny