Klimaregnskap for ROAF

Mepex utarbeider årlige klimaregnskap for ROAF. Klimaregnskapet er med og legger grunnlag for hvilke tiltak som skal gjennomføres for å redusere klimagassutslipp.

Sammen med RoAF samler Mepex inn data om avfallsmengder, antall abonnenter, gjenvinning, behandlingssted, transport, m.m. Med vår egen digitale modell spesialtilpasset norske avfallsselskaper setter vi opp en helhetlig verdikjede som kobles til utslippsfaktorer.

Resultatene presenteres i et digitalt dashbord, og kombineres med en utfyllende rapport. Dette utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget i RoAF sitt videre arbeid med målrettede og effektive tiltak for å redusere klimagassutslipp.

Team:
Olav Skogesal, Carl Frederik Mørch-Kontny, Espen Mikkelborg
Relevante dokumenter:

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med vår rådgiver Olav Skogesal
Olav Skogesal
Olav Skogesal Seniorrådgiver datafangst og analyse +47 913 60 731 | olav@mepex.no