Dypdykk i plasthavet

Resultatene fra dypdykket i plasthavet viser at det er store regionale forskjeller i hva det marine avfallet består av.

Langs kysten utgjør produkter relatert til fiskeri- og oppdrettsnæringen og annen marin virksomhet store deler av avfallet. I Norges mest tett befolkede områder utgjør forbrukerrelatert avfall den største andelen.

Det var Mepex sammen med Hold Norge Rent, Asker kommune, Orkla, Infinitum og billedkunstner Pippip Ferner, som fikk midler fra Miljødirektoratet for å skaffe til veie mer kunnskap om det marine avfallet.

Mepex utviklet en modell for dybdeanalyse i lab og en forenklet utgave til å bruke i felt. Basert på modellene ble det analysert nærmere 10 tonn marint avfall fra 50 ulike ryddeaksjoner langs hele norskekysten. I tillegg til vekt og antall, har vi registrert kilde, alder, materialtype, geografisk opprinnelse og tatt bilde av alle produktene.

Fiskeri- og oppdrettsnæringen topper listene basert på vekt, EPS basert på antall

Dypdykket resulterte i en solid kunnskapsbase. Ved å både registrere vekt og antall på produktnivå, har det gitt et nyansert og mangfoldig bilde av hva plasten i havet består av.

Resultatene fra dypdykket viser at hovedandelen av det marine avfallet er plast. Ser vi på vekt er 73,5 % av avfallet plast, og hele 91,5 % om vi ser på antall. Ser vi på ti-på-topplisten basert på antall, topper EPS; ekspandert polystyren listen. Ser vi på vekt, er det mest av utstyr og produkter relatert til fiskeri- og oppdrettsnæringen og annen marin virksomhet. Ti-på-topp-listen basert på antall viser dessuten langt mer forbrukerrelatert avfall enn om vi ser på listen basert på vekt.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet Periode: 2019 – 2020 Team:
Tallak Syversen, Jonathan Wegger
Kontaktperson: Kathrine Kirkevaag Relevante dokumenter:

Halvparten av avfallet er under 5 år

Av det analyserte avfallet er det identifisert alder på 5 % av produktene. Av de 5 % viser resultatene at 49 % er under 5 år, 35 % mellom 5-15 år og 16 % er over 15 år. Det betyr at vi fortsatt rydder opp i «gamle synder», men at det likevel er en del avfall som er nytt.

Produktene det er enklest å identifisere alder på, er emballasje og spesielt matvareemballasje og husholdningsflasker som er merket med produksjonsdato eller holdbarhetsdato. Ser vi på alderen på drikkeflasker er nærmere 60 % av flaskene over 5 år.

Har registrert geografisk opprinnelse på 10 % av avfallet

Det ble registrert geografisk opprinnelse på 10 % av avfallet som ble analysert. 77 % av avfallet det ble identifisert geografisk opprinnelse på, kommer fra Norge. Det utenlandske avfallet kommer i stor grad fra Storbritannia, Danmark og Sverige. I nord er avfall fra Russland mer fremtredende enn i sør. Avfall fra Sverige er størst i sør og på Vestlandet.

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med vår rådgiver Kathrine kirkevaag
Kathrine Kirkevaag
Kathrine Kirkevaag Teamleder sirkulære løsninger +47 901 54 786 | kathrine@mepex.no