Design mot forsøpling

Reduser forsøpling med bedre emballasjedesign

Det aller meste av et produkts liv bestemmes allerede i designfasen. Materialvalg og sammensetning avgjør for eksempel om emballasjen kan gjenvinnes til nye produkter, eller om den er enkel å kildesortere.

Men hvordan emballasjen utformes har også betydning for om den i det hele tatt havner tilbake i kretsløpet. Det gjelder særlig produkter som har stor risiko for å ende opp som forsøpling, som på farta-produkter, snacks og take-away. Derfor er det viktig å vurdere hvilken forsøplingsrisiko et produkt har i bruksfasen og gjøre grep for å redusere risikoen for at emballasjen ender opp på avveie.

I prosjektet Design mot forsøpling har vi jobbet med hvordan vi kan redusere forsøpling fra emballasje fra forbrukerprodukter. Sammen med emballasjeutviklere og emballasjeeksperter har vi utviklet prinsipper for god emballasjedesign og samlet anbefalinger i en egen designguide.

Designguide med 7 grep som kan redusere forsøpling

Designguiden gir konkrete råd for hvordan emballasjen kan designes for å redusere forsøpling.

Gå til designguiden

Det er også utviklet en egen kursmodul som blir en del av Emballasjeskolen i 2024. Emballasjeskolen er et samlingsbasert studium i regi av Emballasjeforeningen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Hold Norge Rent, Mepex, Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen, finansiert av Handelens Miljøfond.

Oppdragsgiver: Handelens Miljøfond Periode: 2023 Team:
Hildegunn Bull Iversen, Therese Murberg