Bølgen – forebygging av forbrukeravfall

Avfall fra personlig forbruk er en stor kilde til forsøpling. For å hindre at forsøpling oppstår, ønsket Hold Norge Rent, Oslofjordens Friluftsråd og Mepex å mobilisere selskapene bak merkevarene vi finner på avveie til å ta grep.

Det ble starten på Bølgen-prosjektet, hvor vi sammen med 14 selskaper har kommet fram til konkrete tiltak for å forebygge forsøpling.

Bølgen bygger på kunnskapen om kilder til marint avfall kartlagt i prosjektet Dypdykk i plasthavet (MDIR, 2019). Kartleggingen viste at om lag 30 % av avfallet i og rundt Oslofjorden stammer fra personlig forbruk. Målet var å mobilisere selskapene bak merkevarene og produktene vi ofte finner på avveie, til å ta grep for å redusere forsøplingen. 

Prosjektet var et samarbeid mellom Mepex, Hold Norge Rent og Oslofjordens Friluftsråd, med Grønt Punkt Norge og Infinitum som samarbeidspartnere.

En femtrinnsprosess for å finne de rette tiltakene

Bølgen er lagt opp som en endringsprosess i fem steg. Målet er å komme fram til konkrete tiltak mot forsøpling, som virksomheten selv skal gjennomføre:

 1. Kunnskapsdeling – ny kunnskap om forsøpling og selskapets bærekraftsarbeid
 2. Strandrydding og analyse – ryddeaksjoner ledet av av Oslofjordens Friluftsråd og analyse av avfallet som ryddes
 3. Workshop – analyse av verdikjeden, risiko for forsøpling og forebyggende tiltak
 4. Tiltakspakke – prioriterte tiltak med tidsplan
 5. Implementering – virksomhetene jobber med tiltakene i egen bedrift

Oppdragsgiver: Handelens Miljøfond Periode: 2020 – 2023 Team:
Kathrine Kirkevaag, Hildegunn Bull Iversen, Elise Narum Amland, Jonathan Wegger, Tallak Syversen, Kristiane Rabben
Kontaktperson: Hildegunn Bull Iversen Relevante dokumenter:

Resultater fra Bølgen:

 • Økt bevissthet og kunnskap om forsøpling 
 • Økt motivasjon for å gjøre noe blant ansatte 
 • 14 tiltakspakker med en konkret plan tilpasset hver enkelt bedrift.  
 • Eierskap og forståelse for at de har et ansvar og en påvirkningsmulighet 
 • Design mot forsøpling – nytt prosjekt med konkrete anbefaling til hvordan emballasje kan designes for å redusere faren for forsøpling.

Selskapene som har vært med: 

 • Ringnes 
 • Orkla Confectionery & Snack 
 • Orkla Health 
 • Orkla Foods 
 • Orkla Home & Personal Care 
 • NorgesGruppen 
 • Unil 
 • Øya 
 • Oslo Pride 
 • Hennig-Olsen is 
 • Mondelez 
 • Essity 
 • Buskerud Storsenter 
 • Starbucks