Plukkanalyser for «Kutt Matsvinn 2020»

Mepex gjennomfører plukkanalyser av matavfallet fra serveringssteder som deltar i #kuttmatsvinn2020. KuttMatsvinn2020 er et felles prosjekt for hele serveringsbransjen. Målet er at deltakende hoteller, kantiner og restauranter skal kutte matsvinnet sitt med 20 prosent innen 2020.

Trippel gevinst

Forebygging av matsvinn gir positiv effekt for bransjen, miljøet og samfunnet, og bidrar til trippel gevinst: Økt lønnsomhet for bedriften, redusert belastning på klima og en bedre ressursutnyttelse for en økende befolkning.

Forskningsprosjekt

Parallelt skal det gjennomføres en detaljert analyse av hva matsvinnet består av. Gjennomføringen av disse analysene, såkalte plukkanalyser, har Mepex ansvar for.Analysene inngår i et forskningsprosjekt ledet av Matvett og Østfoldforskning, og er delfinansiert av Forskningsrådets Bionærprogram. De første analysene ble gjennomført våren 2017 og skal gjentas våren 2019 for å se om tiltak som settes verk i perioden bidrar til å redusere matsvinnet.

Dette er analyser som skal gjennomføres i tillegg til den kartleggingen serveringsstedet selv skal gjennomføre gjennom KuttMatsvinn2020.

På bakgrunn av resultatene fra plukkanalysene, har Mepex utarbeidet forslag til tiltak for å redusere matsvinnet ved de ulike spisestedene.