Veien til sirkulær plast / Achieving Circularity

På oppdrag for Handelens Miljøfond har Systemiq og Mepex kartlagt den norske plastøkonomien. 7 sektorer står til sammen for 80 % av det norske plastforbruket.

 Målet med prosjektet har vært å utvikle et tydelig “veikart” for bruk av plast i ulike sektorer.  

Prosjektet ser plastbruk, avfallsproduksjon og klimagassutslipp i sammenheng og vurderer effekten av virkemidler og tiltak i ulike ledd av verdikjeden. Effekten av de ulike tiltakene er illustrert gjennom scenarioer, som sammenlignes med utviklingen dersom vi fortsetter på samme kurs som i dag. Scenarioene ser på økt sirkularitet i verdikjeden, og også netto nullutslipp.  

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Systemiq, og bygger på metoden fra Breaking the Plastic Wave som ble utviklet av Systemiq og Pew Charitable Trust i 2020. Mepex’ rolle har vært å fremskaffe data om materialstrømmer, samt å bidra med systemforståelse og faglig input. 

Resultatene fra prosjektet er samlet i 3 rapporter om ‘Engangsplast‘, ‘Plast med lang levetid‘ og en ‘Synteserapport‘  som sammenstiller de viktigste innsiktene.

Oppdragsgiver: Handelens Miljøfond Periode: 2021 – 2023 Team:
Miriam Mekki, Carl Frederik Mørch-Kontny, Espen Mikkelborg, Frode Syversen, Kristiane Rabben, Simen Randby
Relevante dokumenter:

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med vår rådgiver Espen Mikkelborg
Espen Mikkelborg
Espen Mikkelborg Teamleder datafangst og analyse (vikar) +47 980 04 108 | espen@mepex.no