Avfallsstrategi for handelsskolen BI

BI Oslo ønsket en gjennomgang av avfallshåndteringen ved Campusen, og engasjerte Mepex til å utføre oppdraget. Sammen med 30 engasjerte medarbeidere og aktører, har Mepex utarbeidet en avfallsstrategi for BI Oslo.

Mepex har analysert matavfallet og matsvinnet, og det er gjennomført en restavfallsanalyse. I tillegg foretok vi en befaring på Campus og i varemottaket, og har gått gjennom og foretatt en analyse av innrapporterte avfallsmengder og tilhørende økonomi.

BI Oslo har valgt å trekke om stolene i to auditorier for å forlenge levetiden på møblene.
Oppdragsgiver: BI Oslo Periode: 2017 Team:
Elise Narum Amland, Sveinung Bjørnerud, Frode Syversen, Kathrine Kirkevaag
Kontaktperson: Elise Narum Amland

Studentene deltok i prosessen

På bakgrunn av gjennomgangen av avfallshåndteringen og avfallsanalysene er det utarbeidet en avfallsstrategi med tilhørende tiltaksplan for BI Oslo.

Planen er utarbeidet etter en prosess med involvering av utvalgte medarbeidere, representanter fra studentorganisasjonen og fra Gastro, BIs kantineleverandør og Starbucks. Det har vært en spennende prosess å facilitere for Mepex. Med engasjerte og målbevisste deltakere og prosjekteiere har BI Oslo fått en ambisiøs og fremtidsrettet avfallsstrategi, og som ivaretar de økte krav til materialgjenvinning og bidrag til sirkulærøkonomien som EU og norsk avfallspolitikk setter.

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med vår rådgiver Kathrine Kirkevaag
Kathrine Kirkevaag
Kathrine Kirkevaag Teamleder sirkulære løsninger +47 901 54 786 | kathrine@mepex.no