Plastsmart sykehus

Stort potensial for å redusere og sortere mer engangsplast fra sykehus

Mepex har kartlagt at omlag 20 000 tonn plast fra norske sykehus går til forbrenning hvert år. I prosjektet Plastsmart sykehus har Mepex fått komme på innsiden av Oslo universitetssykehus (OUS) for å se hva slags plast sykehuset bruker og kaster.

​Sammen med helsepersonell ved OUS har prosjektet identifisert en rekke tiltak som vil redusere plastbruken og bidra til en mer sirkulær bruk av plast. Tiltakene er samlet i en tiltakspakke som er åpent tilgjengelig.

Les hele rapporten her

English version – a review of the plastic usage within the hospital sector

Som landets største sykehus er vi stolte over å bidra til å få fram kunnskap om plastbruken ved sykehusene. Vi håper dette kan løfte diskusjonen om den økende plastbruken i helsesektoren og gjøre det enklere å iverksette tiltak. Vi jobber aktivt med å redusere fotavtrykket vårt, blant annet ved å redusere vår avhengighet av engangsplast, samtidig som vi opprettholder pasientsikkerheten og ivaretar et trygt arbeidsmiljø for våre ansatte. Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, administrerende direktør ved OUS

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Oslo universitetssykehus og finansiert av Handelens Miljøfond. 

Plastsmart sykehus i media

Pressemelding fra Helse Sør Øst RHF

Dagens Medisin – Sykehusene skal redusere plastbruken

Forskning.no – Plastsøpla fra norske sykehus kunne ha fylt 100 fotballbaner hvert år i følge rapport 

Sykepleien.no – Mer enn 20 000 tonn plast fra norske sykehus brennes årlig

Kretsløpet.no – Sykehusplast opp i røyk

Dagsavisen – Så mange tonn engangshansker bruker sykehusene hvert år

Adressa – Sykehusene skal redusere plastbruken