Design for gjenvinning

Å designe emballasjen for gjenvinning, betyr å ta gode materialvalg som gjør at emballasjen kan inngå i et sirkulært kretsløp. Små grep, som å endre etikett, kan være det som skal til.

Vårt tverrfaglige rådgivningsteam har kunnskap fra hele verdikjeden for avfall. Vi har bred kunnskap om innsamlingsløsninger og sorteringsteknologi som benyttes ved sorteringsanlegg i Norge og Europa.

Kombinert med data fra avfallsanalyser kan vi hjelpe deg ta gode materialvalg og utforme emballasje slik at den er enkel å kildesortere, kan materialgjenvinnes og er designet for å minimere risiko for forsøpling.

Ønsker du å vite mer om design for gjenvinning?

Ta kontakt med vår seniorrådgiver Hildegunn Bull Iversen
Hildegunn Bull Iversen
Hildegunn Bull Iversen Seniorrådgiver sirkulære løsninger +47 990 45 880 | hildegunn@mepex.no