Utredninger og kunnskapsgrunnlag

Mepex har utarbeidet en rekke utredninger og bidratt i regelverksutforming for offentlige oppdragsgivere.

Våre medarbeidere har lang erfaring med å utarbeide kunnskapsgrunnlag som beslutningsgrunnlag for valg av kildesorteringsløsninger og behandlingsløsninger for ulike materialer, eller for å dokumentere og øke kunnskapen om viktige problemstillinger eller materialer. 

Ønsker du å vite mer om utredninger og kunnskapsgrunnlag?

Ta kontakt med vår rådgiver Espen Mikkelborg
Espen Mikkelborg
Espen Mikkelborg Teamleder datafangst og analyse (vikar) +47 980 04 108 | espen@mepex.no