Avfallsplaner

Hvilke tiltak må gjøres de neste årene for å sikre en bærekraftig og ressurseffektiv innsamling og behandling av avfallet? Som gir mindre avfall, og mer ombruk og gjenvinning?

En god avfallsplan gjør offentlige og private virksomheter i stand til å løse utfordringer dere står overfor og oppnå målene dere har satt for avfallshåndteringen. Dette kan vi hjelpe din virksomhet med.

En avfallsplan kan omfatte:

  • Statusbeskrivelse: hvor er vi i dag?
  • Kartlegging: En analyse av avfallsmengder og hva avfallet består av.
  • Målsettinger: Vi setter langsiktige og kortsiktige mål for avfallshåndteringen.
  • Tiltak og strategier: Hvilke tiltak og strategiske grep skal vi gjennomføre for å oppnå målene?
  • Lovgivning og reguleringer: Oversikt over gjeldende og kommende regelverk og reguleringer som vil påvirke dere, både internasjonale, nasjonale og lokale.
  • Konsekvensvurdering: Hva vil tiltakene koste?
  • Samarbeid: Vi finner muligheter for samarbeid med lokale bedrifter, organisasjoner eller andre kommuner
  • Evaluering og måloppnåelse: Vi fastsetter mekanismer for å overvåke fremdrift, måloppnåelse og nødvendige justeringer i planen.

Vi kan hjelpe deg lage en god avfallsplan.

Ta kontakt med vår seniorrådgiver Jarle Marthinsen
Jarle Marthinsen
Jarle Marthinsen Seniorrådgiver sirkulære løsninger +47 905 91 439 | jarle@mepex.no