Grønne anskaffelser

Gode anskaffelsesprosesser bidrar til at markedet utvikler seg

Vi har lang erfaring med grønne anskaffelser, og hjelper deg å sette opp gode og balanserte krav og kriterier om kvalitet og miljø når du skal gjøre innkjøp. Vi har et stort kontaktnett i markedet og kan gjennomføre markedsundersøkelser og markedsdialog som grunnlag for å legge en god strategi for anskaffelsen deres.

Ønsker du å vite mer om grønne anskaffelser?

Ta kontakt om du ønsker hjelp med å nå dine miljømål gjennom grønne anskaffelser
Sølvi Rønnekleiv Haugedal
Sølvi Rønnekleiv Haugedal Seniorrådgiver sirkulære løsninger +47 990 47 556 | solvi@mepex.no