Digitale løsninger

Vi har samlet digitalt klimaregnskap og avfallsanalyser i ett verktøy. Med Sikt får du oversikten du trenger.

Avfallsmengder, sammensetning og klimaavtrykk er samlet på ett sted. Med et pent og visuelt grensesnitt navigerer du raskt, og ser hvor potensialet for forbedringer og utslippskutt er størst. Det gjør det også lett å formidle kunnskapen videre på en klar og tydelig måte.

Sikt har vært en øyeåpner for oss! Det synliggjør hvor viktig det er å jobbe for bedre sortering, materialgjenvinning og ombruk. Det ser vi også når vi presenterer dette for kunder, samarbeidspartnere og politikere. – Ingrid Schistad Berg, IRIS

To moduler er tilgjengelig i Sikt

Klimaregnskap

Se klimagevinsten av avfallshåndteringen, helt ned på avfallstype og innsamlingsordning.

I verktøyet kan du simulere klimagevinsten av ulike tiltak. Hvilken effekt vil dere se av å forbedre utsorteringen av plast, eller matavfall? Hva om dere investerer i flere nullutslippskjøretøy, eller sender restavfallet til energigjenvinning hos et anlegg med høyere energiutnyttelse? Her kan du prøve deg frem!

Avfallsanalyse

I denne modulen får du resultater fra alle dine plukkanalyser samlet ett sted. Den visuelle framstillingen gjør det enkelt å se utvikling over tid, eller hvor det er størst potensial for forbedringer.

Avfallsmengder, sammensetning og klimaavtrykk er samlet på ett sted.
I Sikt navigerer du raskt, og ser hvor potensialet for utslippskutt er størst.

Med Sikt kan du:

  • Hente ut detaljerte data
  • Simulere klimaeffekt av flere tiltak
  • Få enkelt overblikk over utvikling i sorteringsgrad
  • Benchmarking mellom kommuner/IKSer
  • Laste ned visuelle grafer til bruk i presentasjoner

Få full oversikt med digitalt klimaregnskap og avfallsanalyser samlet i ett verktøy

Ta en prat med oss for å få en demo av Sikt.
Espen Mikkelborg
Espen Mikkelborg Teamleder datafangst og analyse (vikar) +47 980 04 108 | espen@mepex.no

Prosjekter