Avfallsinfrastruktur

Effektiv infrastruktur for oppsamling og innsamling av avfall er viktig for å sikre lave kostnader samt høy miljø- og ressurseffektivitet i innsamlingsleddet.

Det er særlig krevende å sikre gode løsning i by- og sentrumsområder som samtidig ikke kommer i konflikt med andre brukerinteresser, ikke minst gående og syklende.

Vi har gjennomført mange prosjekter om avfallsinfrastruktur for all type bebyggelse, beholderløsninger, helt- og delvis nedgravde løsninger og avfallssug. Vi har derfor god kunnskap om miljøeffekter og kostnader for ulike løsninger og kan bistå med utarbeidelse av retningslinjer, planer og annet beslutningsunderlag, samt gjennomføre offentlige anskaffelser av helhetlige løsninger.

Ønsker du å vite mer om avfallsinfrastruktur?

Ta kontakt med vår seniorrådgiver Jarle Marthinsen
Jarle Marthinsen
Jarle Marthinsen Seniorrådgiver sirkulære løsninger +47 905 91 439 | jarle@mepex.no
Prosjekter