Marint avfall

Dypdykket i plasthavet ga Mepex innsikt om hva det marine avfallet består av.

Med marint avfall mener vi avfall som forsøpler strender, havet og i og langs vassdrag og innsjøer. I prosjektet “Dypdykk i plasthavet” gjennomførte Mepex analyser av det marine avfallet fra 50 ryddeaksjoner langs hele norskekysten.

Vi veide, telte og tok bilder av alt avfallet. I tillegg så vi om vi kunne finne alderen og opphavet på avfallet. Resultatene fra analysene av det marine avfallet ga oss innsikt i hva det marine avfallet består av:

  • Gjenstander fra fiskeri og oppdrett ligger på topp målt i vekt.
  • Målt i antall gjenstander ligger små EPS (isopor)-biter på topp, etterfulgt av plastfolie og annen uidentifiserbar plast.
  • Halvparten av avfallet er under fem år gammelt.
  • Det er kun mulig å identifisere opprinnelsen til rundt 10 % av det marine plastavfallet. Av plastavfallet vi kan identifisere kommer 77 % fra Norge.

Ønsker du å vite mer om marint avfall?

Ønsker du å vite mer om marint avfall eller våre analyser av det marine avfallet, ta kontakt med Jonathan Wegger Hultin, eller Kathrine Kirkevaag.
Kathrine Kirkevaag
Kathrine Kirkevaag Teamleder sirkulære løsninger +47 901 54 786 | kathrine@mepex.no
Prosjekter