Det var satt høyt fokus på miljø i denne anskaffelsen. Økt materialgjenvinningsgrad og reduksjon i utslipp fra transport var hovedkriterier som ble lagt til grunn for valg av leverandør til oppdraget.

Vi har lagt vekt på å premiere nytenkende gjennomførbare løsninger med god miljøgevinst. Vesar har, som oppdragsgiver for Mepex og anbudskonkurransen  vært en viktig pådriver og god medspiller i prosessen.

I kontrakten er det også  en bonusordning hvor leverandør premieres for faktiske resultater og forbedringer i materialgjenvinningsgrad relativt til utgangspunktet. Bonusordningen er utarbeidet av Mepex.

Oppdragsgiver: VESAR
Gjennomføring: 2017
Konsulenter: Sølvi R. Haugedal og Frode Syversen

Innkjøp er med enn anskaffelsen

Foto: Johnny Syversen for LOOP