Nyttårsforsett nr 9: LEVER DITT ELEKTRONISKE AVFALL

Vi skaffer oss stadig nye elektriske produkter og kaster de gamle. Rask…


Nyttårsforsett nr 8: RYDD I GARDEROBEN

Rydder du i garderoben kan du finner klær du kan bruke mer fremfor å kjøpe…


Nyttårsforsett nr 1: MER TIL OMBRUK

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har mål om økt ombruk og ønsker…


RfD satser på ombruk

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har mål om økt ombruk og ønsker…