Aktuellesaker

Mepex ønsker god sommer!

Tallak, Sveinung og Andreas fra Mepex har vært med «In the same boat» på tokt med M/S Miljødronningen og ryddet og analysert marint avfall nord i Norge. Med den flotte filmen fra turen, ønsker vi i…


Les Mer

Renere glass- og metallemballasje

Avfall Norge engasjerte Mepex for å beskrive og analysere verdikjeden for glass- og metallemballasje på en helhetlig og systematisk måte. Målet med prosjektet var å finne mulige forbedringer som kan…


Les Mer

Vil etablere regionalt kompetansesenter for marin forsøpling i Nye Asker

Nye Asker kommune har i samarbeid med næringsklyngen No Waste! og Mepex fått midler til et forprosjekt for å utrede muligheten for et regionalt kompetansesenter for marin forsøpling. Nye Asker…


Les Mer

Plastsorteringsanlegget i Motala offisielt åpnet

Den 28. mai ble det nye plastsorteringsanlegget i Motala offisielt åpnet. Mepex har hatt prosjektledelsen for Svensk Plaståtergjenvinnings nye anlegg. Anlegget blir betegnet som Europas største og…


Les Mer

RfD satser på ombruk

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har mål om økt ombruk og ønsker å legge til rette for at innbyggerne i Drammensregionen kan levere inn ting som kan få nytt liv. Avfallsselskapet…


Les Mer

Økt materialgjenvinning av avfallstrevirke

– Frem til nå har alt trevirke gått til forbrenning. Nå åpner det seg muligheter for bruk i sponplater, hovedsakelig i Danmark, Polen og kanskje i UK, sier Geir Allum Sørensen, partner i……


Les Mer

Hektisk vår for anleggsgutta

Anleggsgutta i Mepex går en travel vår i møte. – Vi har startet igangkjøringen av anleggene både i Stavanger og Motala. Går alt som planlagt overtar Plastkretsen anlegget i løpet av mai, og…


Les Mer

To nye medarbeidere i Mepex

Mepex har ansatt to nye medarbeidere; Andreas Dalen og Thomas Rem. -Vi er svært fornøyd med å få Andreas og Thomas med på Mepex-laget. Deres erfaring og kompetanse blir viktig i oppdrag for nye og…


Les Mer

Viktige forbedringer i avfallsstatistikken

Mepex-rådgiver Sølvi H. Rønnekleiv og daglig leder Frode Syversen er i ferd med å avslutte et viktig prosjekt for Avfall Norge som skal forbedre avfallsstatistikken. Bedre prinsipper for…


Les Mer

Effektøkning på Klemetsrudanlegget

Johan Thorbeck, partner i Mepex, har på oppdrag fra Fortum Oslo Varme vært konsulent for å øke kapasiteten og virkningsgraden på de tre forbrenningslinjene på Klemetsrudanlegget.  Det er Fortum Oslo…


Les Mer

Biobasert og bionedbrytbar plast utgjør om lag 3 % av plastforbruket i Norge

Det kommer frem i rapporten Mepex og Eunomia har utarbeidet for Miljødirektoratet. – I hovedsak (omlag 60 %) brukes den biobaserte og bionedbrytbare plasten i emballasje, forteller Rebecca Briedis,…


Les Mer

Mepex ønsker god jul fra Torvveien

Mepex har siden forsommeren hatt midlertidige lokaler i Drengsrudbekken. Nå flytter vi tilbake til lokalene i Torvveien 5. Der har vi panoramautsikt til utbyggingen av Wesselkvartalet. -Vi har hatt…


Les Mer

Statistikkprosjekt skal gi bedre kvalitet på nasjonale avfallsdata

Mepex har på oppdrag for Avfall Norge jobbet med et statistikkprosjekt sammen med SSB og Miljødirektoratet. – Målet med prosjektet har vært å gjøre kommunenes og de interkommunale selskapenes…


Les Mer

Sorteringsanleggene i Motala og Stavanger tas i bruk første kvartal 2019

Mepex er prosjektleder for sorterings- og vaskeanlegget til IVAR i Stavanger og plastsorteringsanlegget i Motala. Anleggene er nå ferdig montert, og igangkjøringen starter på begge stedene i januar…


Les Mer

Bred oppslutning om workshop

Mepex har sammen med Eunomia kartlagt det norske markedet for engangsartikler i plast, og i november inviterte de til workshop for å få innspill til alternativer til plastartiklene. -Vi fikk mange…


Les Mer

Mepex tildelt rammeavtale med Fortum Oslo Varme

Mepex har som en av 13 kvalifiserte leverandører deltatt i konkurranse om rammeavtale med Fortum Oslo Varme. -Vi er svært fornøyd med at vi har fått tildelt rammeavtale på prosjektledelse og teknisk…


Les Mer

30-årsjubileum for Mepex

Det var Johan Thorbeck og Kjell Fredriksen som startet opp Mepex. – Johan hadde allerede etablert sitt foretak, og ville ha meg med. Først i 1988 følte jeg tiden var inne, forteller Kjell.…


Les Mer

Krav om 70 % utsortering av biologisk avfall og plastavfall fra husholdninger i 2035

Mepex og Østfoldforskning har gjennomført en konsekvensutredning av tre alternative forslag til en forskrift med pålegg om utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall for…


Les Mer

Spennende internasjonalt samarbeid

I september vant Mepex to konkurranser sammen med det internasjonale selskapet Eunomia, begge med Miljødirektoratet som oppdragsgiver. -Vi er godt i gang med arbeidet i begge prosjektene, og med…


Les Mer

Stort spenn i avfallsanalyser for A-team

Analyseteamet i Mepex blir stadig større. Både når det gjelder antall medarbeidere og mengden oppdrag. – Spesielt artig er det at bredden i oppgaver også øker, sier Tallak Syversen og Sveinung…


Les Mer

Mepex bidrar til å rense luften

Petter Thorbeck, partner i Mepex, er engasjert som teknisk leder for CCS-prosjektet på energigjenvinningsanlegget til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud.  Prosjektet fikk en gladnyhet i august. Da fikk…


Les Mer

Digitalt nyhetsbrev fra Mepex

Mepex ønsker å holde sine kunder, samarbeidspartnere og andre med interesse for avfall og gjenvinning oppdatert om oppgaver og saker selskapet og medarbeiderne er engasjert i.…


Les Mer

Hvor kommer det marine avfallet fra?

Det forsøker analysegutta i Mepex å finne ut av. I en garasje på Vollen Marina i Asker står Tallak, Trym, Tarje og Jonathan og sorterer strandryddeavfall fra Sotra. Mepex har fått midler fra…


Les Mer

Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen

Mepex vant sammen med SALT og Per-Erik Schulze oppdraget med å utarbeide et underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen. Nå er rapporten ferdig og overlevert…


Les Mer

Bidrar til økt kunnskap om marint avfall i Norge

Mepex får midler fra Miljødirektoratet til analyser og etablering av en database for marint avfall i Norge. – Vi er svært glade for å få midler til å videreføre dette viktige…


Les Mer

Hver og en av oss kaster 42,6 kg mat vi kunne ha spist

Hver innbygger i Norge kaster hvert år (2016-2017) i gjennomsnitt 42,6 kg mat de kunne ha spist. Det viser resultatene av et prosjekt for å få sikrere tall for matsvinnet fra norske husholdninger.……


Les Mer

Dypdykk i plasthavet

På årets første SAM-samling (samarbeidsarenaen for aktører som arbeider mot marin forsøpling) presenterte Mepex prosjektet om kartleggingen av avfall på norske strender og holdt en workshop for de 40…


Les Mer

Mye plast

– Basert på antall var 94 % av avfallet vi samlet inn og analyserte plast. Overraskende lite av dette var plastfolie, sier Frode Syversen, daglig leder i Mepex. Faktisk fant ikke medarbeiderne i…


Les Mer

Sorteringsanlegg for plastemballasje i Motala

I Motala i Sverige bygger FTI (Förpaknings-og Tidnings Insamlingen AS) det de selv kaller for Europas mest moderne sorteringsanlegg for plastemballasje. – Svenskene vil bygge et ettersorteringsanlegg…


Les Mer

Avfallsstrategi for BI Oslo

BI Oslo ønsket en gjennomgang av avfallshåndteringen ved Campusen, og engasjerte Mepex til å utføre oppdraget. Sammen med 30 engasjerte medarbeidere og aktører, har Mepex utarbeidet en…


Les Mer

Kartlegger avfall fra strandrydding

Mepex har fått støtte fra Miljødirektoratet til å kartlegge avfall fra strandrydding. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Hold Norge Rent, Infinitum og Naturvernforbundet.…


Les Mer

Analyserer matavfallet

KuttMatsvinn2020 er et felles prosjekt for hele serveringsbransjen. Målet er at deltakende hoteller, kantiner og restauranter skal kutte matsvinnet sitt med 20 prosent innen 2020. Trippel gevinst…


Les Mer