Aktuelle
saker

Peter trapper ned

Du har kanskje savnet Peter Sundt i oversikten over medarbeidere i Mepex? Bakgrunnen er at Peter har valgt å starte sin egen virksomhet for å ha større frihet til å styre egen tid de siste årene i…


Les Mer

Høye ambisjoner for Fredrikstads temaplan for avfall og gjenvinning

Fredrikstad kommune planlegger nye løsninger for ombruk og materialgjenvinning av avfall fram mot 2035, og har engasjert Mepex for å utrede og lede prosessen med rullering av kommunens avfallsplan.…


Les Mer

Økt verdiskaping av organisk avfall

Næringsklyngen No Waste! har en visjon om et avfallsfritt og klimanøytralt samfunn og jobber med sirkulærøkonomi i praksis gjennom å utvikle prosjekter innenfor biomasse, organisk avfall og plast.…


Les Mer

Mepex med i FoU-prosjektet «Wasted textiles»

Wasted Textiles har som mål å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie. Prosjekteier er SIFO/OsloMet og prosjektleder er Ingun Grimstad Klepp. Norges Forskningsråd har…


Les Mer

Fra LOOP til Mepex

Hildegunn Bull Iversen (39) begynner i Mepex 7. juni som rådgiver for sirkulære løsninger. Bull Iversen jobber i dag som daglig leder i LOOP Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning. -Vi er svært…


Les Mer

Digitalt nyhetsbrev fra Mepex

Mepex ønsker å holde sine kunder, samarbeidspartnere og andre med interesse for avfall og gjenvinning oppdatert om oppgaver og saker selskapet og medarbeiderne er engasjert i.…


Les Mer

Spennende utsikter for 2021

2020 har vært et utfordrende og annerledes år med mange spennende prosjekter for Mepex. Etter en travel høst, ser vi frem til en forsterkning av laget og flere nye, spennende og sirkulære prosjekter…


Les Mer

Ny kontrakt for Vesar

Restavfallet fra Vestfold skal de kommende årene sendes til Sarpsborg med biler som går på biogass. Der skal avfallet utnyttes som energikilde for Borregaards industriproduksjon. Vesar har…


Les Mer

Mepex julegave til Restarters Norway

Mepex har i år valgt å gi kr 10.000,- i julegave til Restarters Norway. De vil skape en kultur for reparasjon med fokus på elektronikk, og vise at det kan være gøy å reparere. – Restarters…


Les Mer

Plan for å nå 65 % materialgjenvinning

Når sirkulær økonomi skal gjennomføres i praksis må det et taktskifte til. Alle ledd i verdikjeden må være villige til å ta et krafttak. Mepex bistår Miljødirektoratet i å identifisere mulige tiltak…


Les Mer

Skal øke bruken av resirkulert plast med 2000 tonn

Grønt Punkt Norge har tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt for å få flere offentlige innkjøpere til å kjøpe inn produkter av resirkulert plast. Mepex er engasjert til å gjennomføre en kartlegging…


Les Mer

Fem nye medarbeidere i Mepex

Mepex har rekruttert fem nye medarbeidere. Svein Espen Sørstad er allerede i full gang, mens de øvrige fire starter i Mepex 4. januar 2021. De fire medarbeiderne er Carl Fredrik Kontny, Miriam Mekki,…


Les Mer

Mepex styrker teamet

Har du lyst til å bli en del av vårt fagmiljø som bidrar til konkrete endringer for å ta bedre vare på jordas miljø og naturressurser? Mepex styrker teamet og søker etter rådgiver sorterings- og…


Les Mer

Næringslivet tar Bølgen for å forebygge forbrukeravfall

Hold Norge Rent og Mepex Consult er sammen med Oslofjorden Friluftsråd (OF) kommet godt i gang med prosjektet Bølgen som skal hjelpe bedrifter med å forebygge forsøpling av forbrukeravfall. I forrige…


Les Mer

A-team analyserer EE-avfall

Mepex er i gang med analyse av EE-avfall på oppdrag for returselskapene Recipo og ERP Norway. Analysen vil gi svar på detaljert sammensetning av bur med småelektronikk og benyttes av retuselskapene i…


Les Mer

Oppgradering av Haraldrud avfallsforbrennings-anlegg

Mepex Consult bistår Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) i Oslo kommune med gjennomføringen av deres program for kvalitets- og kapasitetsøkning ved avfallsforbrenningsanlegget på Haraldrud.…


Les Mer

Mepex fikk full pott i ny konkurranse i Grenland

Renovasjon i Grenland (RIG) har tildelt Mepex rammeavtale for avfallsfaglige konsulenttjenester. Mepex leverte inn tilbud på alle de fire delområdene, og har fått rammeavtale på alle områdene. Totalt…


Les Mer

Mepex skal oppdatere kunnskapsgrunnlaget om mikroplast

Mepex er av Miljødirektoratet tildelt oppdraget med å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om mikroplast. Både primære og sekundære kilder skal undersøkes, begrenset til utslipp fra land – i Norge. I…


Les Mer

Nytt prosjekt for å forebygge marint avfall

-Vi er svært glade for å få fornyet tillit i arbeidet mot marin forsøpling, sier Frode Syversen, daglig leder i Mepex . Sammen med Hold Norge Rent har Mepex fått midler fra Miljødirektoratet til et…


Les Mer

Samarbeid for å øke bruken av resirkulert plast

Sammen med Norner har Mepex fått i oppdrag å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for hvordan Handelens Miljøfond kan bidra til at vi når målet om 50 % materialgjenvinning for alt plastavfall som oppstår i…


Les Mer

Sluttrapport for prosjektet «Dypdykk i plasthavet»

– Resultatene fra dypdykket viser at det er store regionale forskjeller i hva det marine avfallet består av. Langs kysten utgjør produkter relatert til fiskeri- og oppdrettsnæringen og annen…


Les Mer

Plastløftepris til BI

På to år har BI mer enn halvert restavfallsmengden og doblet sorteringsgraden. Etter å ha byttet ut engangsplast med porselen og glass, har de spart ca. 1/2 million engangs-kopper årlig. – Og…


Les Mer

Miljødirektoratet anbefaler forbud mot enkelte plastprodukter

Miljødirektoratet foreslår et nasjonalt forbud mot bestikk, tallerkener, sugerør, rørepinner, ballongpinner og bomullspinner i plast, i tillegg til take away-matbeholdere, drikkebegre og…


Les Mer

Minneord

Det var med stor sorg vi i Mepex mottok beskjeden om at vår kjære kollega Andreas Dalen døde 19. mars etter kort tids sykdom. For oss er det helt ufattelig at ikke Andreas vil være blant oss når vi…


Les Mer

Mepex og koronaviruset COVID-19

Medarbeiderne i Mepex er fortsatt i full sving, og leverer tjenester og løsninger som avtalt til våre kunder. Vi følger sentrale myndigheters råd og pålegg, samt de generelle rådene fra…


Les Mer

20 sirkulære forsetter

Den siste luka i Mepex nyttårskalender åpnes i dag. Her har vi samlet alle de 20 sirkulære forsettene. Vi håper dette kan være et bidrag til både bedrifter og privatpersoner til å tenke og handle…


Les Mer

Nyttårsforsett nr 20: UTNYTT LOKALE RESSURSER

There is no planet B. Vi har bare en klode. Den må vi forvalte på en langt mer bærekraftig måte i årene fremover. Vi må tenke nytt på hvordan vi bruker ressurser og får dem inn i sirkulære løp,…


Les Mer

Nyttårsforsett nr 19: ENGASJER DEG

Lørdag 28. januar 2017 strandet en seks meter lang hval på Sotra. Den hadde magen full av plast, og skjebnen til Plasthvalen ble en vekker for oss alle. Den har på en fantastisk måte kommunisert…


Les Mer

Nyttårsforsett nr 18: GI OPPLEVELSER

Tenk bærekraft, miljø og sirkulærøkonomi på gavefronten. En slunken bankkonto i januar, gjør sitt til å finne alternativer som både er bra for privatøkonomien og miljøet. Gi bort et minne for…


Les Mer

Nyttårsforsett nr 17: UTNYTT MATRESTENE

Hver nordmann kaster i gjennomsnitt 43 kg spisbar mat i året. Mepex analyseteam (A-team) har gått i dybden og analysert nøyaktig hva det er som blir kastet. Slike analyser er viktige for blant annet…


Les Mer

Nyttårsforsett 16: SMART BRUK AV PLASTBÆREPOSER

Nordmenn har tradisjonelt hatt et meget høyt forbruk av bæreposer i plast. Det norske salget av poser har vært opp mot 180 poser per person per år. Det er krav i EU om at det må iverksettes tiltak…


Les Mer

Nyttårsforsett nr 15: RENERE MATAVFALL

 Kildesortert matavfall er en råvare for produksjon av energirik biogass og næringsrik gjødsel. Når plast havner i matavfallet i kjøkkenbenken, er det en forurensning som skaper problemer for bruken…


Les Mer

Nyttårsforsett nr 14: LAG DIN EGEN AVFALLSPLAN

Norge står overfor en stor utfordring med omstilling til en sirkulær økonomi i praksis. EUs nye krav til 65 % materialgjenvinning i 2035 vil bli meget krevende. I tillegg til gode visjoner trenger…


Les Mer

Nyttårsforsett nr 13: UNNGÅ ENGANGSARTIKLER I PLAST

Miljødirektoratet har foreslått å forby bestikk, tallerkener, sugerør, rørepinner, ballongpinner og bomullspinner i plast, samt take away-emballasje og drikkebegre laget av ekspandert polystyren…


Les Mer

Nyttårsforsett nr 12: PANT ALT, ALLTID

En tom plastflaske eller en aluminiumsboks er full av energi. Panter du en flaske sparer du nok energi til å fullade mobilen 70 ganger (Infinitum). Det som havner i panteautomaten blir…


Les Mer

Nyttårsforsett nr 11: LAG DITT EGET KLIMAREGNSKAP

Menneskeskapte klimagassutslipp er vår største miljøutfordring og det er nødvendig å gjøre tiltak umiddelbart om ikke klodens klima skal endre seg dramatisk. I denne situasjonen er det viktig at…


Les Mer

Nyttårsforsett nr 10: REDUSER MIKROPLASTUTSLIPPET

Mikroplast er små plastpartikler mindre enn 5 millimeter.  Mikroplast kommer fra mange ulike kilder og vi bidrar alle med utslipp av mikroplast til miljøet, ofte uten at vi vet det.  Plast er lite…


Les Mer

Nyttårsforsett nr 9: LEVER DITT ELEKTRONISKE AVFALL

Vi skaffer oss stadig nye elektriske produkter og kaster de gamle. Rask teknologisk utvikling og kortere levetid på produkter gjør at det elektriske og elektroniske avfallet (EE-avfallet) er en av…


Les Mer

Nyttårsforsett nr 8: RYDD I GARDEROBEN

Rydder du i garderoben kan du finner klær du kan bruke mer fremfor å kjøpe nytt.  Du vil også oppdage klær du ikke vil bruke lenger, men som andre kan ha nytte av. Vårt overforbruk av klær og…


Les Mer

Nyttårsforsett nr 7: KARTLEGGE EGET AVFALL

Ifølge Statistisk Sentralbyrå produserer hver innbygger 425 kg husholdningsavfall hvert år. Hvor mye produserer du, hva består det av og hvor mye klarer du å kildesortere? Ved å kartlegge ditt eget…


Les Mer

Nyttårsforsett nr 6: SAMARBEIDE OG DELE

FNs bærekraftsmål er målene vi alle styrer etter for å ta vare på den kloden vi har fått. 8 av de 17 bærekraftsmålene omhandler sirkulærøkonomi. Det siste målet, mål 17, omhandler samarbeid.…


Les Mer

Nyttårsforsett nr 5: VELGE MER SIRKULÆR PLASTEMBALLASJE

Rett før jul la EU-kommisjonen frem sitt veikart for den nye handlingsplanen om sirkulærøkonomi. Målet med initiativet er å få fart på EUs overgang til en sirkulærøkonomi gjennom å øke…


Les Mer

Nyttårsforsett nr 4: KILDESORTER BEDRE

EU-kommisjonen har økt kravene til materialgjenvinning av avfallet. Innen 2025 skal 55 % av husholdningsavfallet materialgjenvinnes. For å oppnå dette må vi kildesortere bedre, ettersortere avfallet…


Les Mer

Nyttårsforsett nr 3: UNNGÅ Å FORSØPLE

Hvis hver 5 nordmann plukker opp 5 enheter avfall om dagen, fjerner vi 35 tonn avfall fra naturen hver dag @5forhvalen. Avfall som ikke havner der det skal er tap av ressurser og kan føre til at…


Les Mer

Nyttårsforsett nr 2: KUTT MATSVINNET

Det kastes mat for mange milliarder kroner per år i Norge. Det er ikke bærekraftig. KuttMatsvinn2020 er et felles prosjekt for norsk serveringsbransje. Målet er at bransjen skal kutte matsvinnet…


Les Mer

Nyttårsforsett nr 1: MER TIL OMBRUK

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har mål om økt ombruk og ønsker å legge til rette for at innbyggerne i Drammensregionen kan levere inn ting som kan få nytt liv. Det gir besparelser…


Les Mer

Mepex nyttårskalender: Gode sirkulære forsetter

Mepex er et miljø- og samfunnsengasjert selskap som jobber for å finne ressurseffektive og sirkulære løsninger for våre kunder. Vi ønsker å starte 2020 med å dele vår kunnskap og erfaringer fra…


Les Mer

Vil samarbeide for å løse plastproblemet

Nye Asker kommune får Oslofjordens lengste kystlinje. Kystområdet ligger i Norges tettest befolkede område og brukes aktivt som rekreasjonsformål store deler av året. Kombinert med en høy tetthet av…


Les Mer

Mepex styrker teamet

Er du ingeniør og vil jobbe innen miljø og sirkulærøkonomi? Mepex Consult er på jakt etter en prosjektleder til å utvikle fremtidens gjenvinnings- og sorteringsanlegg.…


Les Mer

Prognose for avfall til energigjenvinning mot 2035

-Analysen og framskrivningen frem mot 2035 viser at Norge sannsynligvis ikke vil nå EUs mål for materialgjenvinning. Den viser også at det vil være et underskudd på kapasitet for energigjenvinning…


Les Mer

Finner mest av tau, pose og nett fra trål og snurrevad i Finnmark

– Det vi finner desidert mest av langs kysten av Finnmark er tau, pose og nett fra trål og snurrevad og annet tauverk, sier Tallak Syversen i Mepex Consult. Sammen med In the same boat, Norges…


Les Mer

Store gevinster å hente på en overgang fra engangsartikler i plast til flerbruksprodukter

– Den største gevinsten oppnås ved en overgang fra engangsartikler i plast til flerbruksprodukter. Antall plastartikler som ender som marin forsøpling reduseres med 11 millioner enheter (76…


Les Mer

Fortum Oslo Varme CCS-prosjekt

Fortum Oslo Varme og «Prosjekt CCS Oslo» er i sluttspurten for å ferdigstille endelig rapport for FEED (forprosjekt) studien. Frist for overlevering til Gassnova er 31. oktober 2019.…


Les Mer

På tokt nord i Norge

Tallak, Sveinung og Andreas fra Mepex har vært med «In the same boat» på tokt med M/S Miljødronningen og ryddet og analysert marint avfall nord i Norge. Foto: Andreas Dalen, Mepex.…


Les Mer

Renere glass- og metallemballasje

Avfall Norge engasjerte Mepex for å beskrive og analysere verdikjeden for glass- og metallemballasje på en helhetlig og systematisk måte. Målet med prosjektet var å finne mulige forbedringer som kan…


Les Mer

Vil etablere regionalt kompetansesenter for marin forsøpling i Nye Asker

Nye Asker kommune har i samarbeid med næringsklyngen No Waste! og Mepex fått midler til et forprosjekt for å utrede muligheten for et regionalt kompetansesenter for marin forsøpling. Nye Asker…


Les Mer

Plastsorteringsanlegget i Motala offisielt åpnet

Den 28. mai ble det nye plastsorteringsanlegget i Motala offisielt åpnet. Mepex har hatt prosjektledelsen for Svensk Plaståtergjenvinnings nye anlegg. Anlegget blir betegnet som Europas største og…


Les Mer

RfD satser på ombruk

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har mål om økt ombruk og ønsker å legge til rette for at innbyggerne i Drammensregionen kan levere inn ting som kan få nytt liv. Avfallsselskapet…


Les Mer

Økt materialgjenvinning av avfallstrevirke

– Frem til nå har alt trevirke gått til forbrenning. Nå åpner det seg muligheter for bruk i sponplater, hovedsakelig i Danmark, Polen og kanskje i UK, sier Geir Allum Sørensen, partner i……


Les Mer

Hektisk vår for anleggsgutta

Anleggsgutta i Mepex går en travel vår i møte. – Vi har startet igangkjøringen av anleggene både i Stavanger og Motala. Går alt som planlagt overtar Plastkretsen anlegget i løpet av mai, og…


Les Mer

To nye medarbeidere i Mepex

Mepex har ansatt to nye medarbeidere; Andreas Dalen og Thomas Rem. -Vi er svært fornøyd med å få Andreas og Thomas med på Mepex-laget. Deres erfaring og kompetanse blir viktig i oppdrag for nye og…


Les Mer

Viktige forbedringer i avfallsstatistikken

Mepex-rådgiver Sølvi H. Rønnekleiv og daglig leder Frode Syversen er i ferd med å avslutte et viktig prosjekt for Avfall Norge som skal forbedre avfallsstatistikken. Bedre prinsipper for…


Les Mer

Effektøkning på Klemetsrudanlegget

Johan Thorbeck, partner i Mepex, har på oppdrag fra Fortum Oslo Varme vært konsulent for å øke kapasiteten og virkningsgraden på de tre forbrenningslinjene på Klemetsrudanlegget.  Det er Fortum Oslo…


Les Mer

Biobasert og bionedbrytbar plast utgjør om lag 3 % av plastforbruket i Norge

Det kommer frem i rapporten Mepex og Eunomia har utarbeidet for Miljødirektoratet. – I hovedsak (omlag 60 %) brukes den biobaserte og bionedbrytbare plasten i emballasje, forteller Rebecca Briedis,…


Les Mer

Mepex ønsker god jul fra Torvveien

Mepex har siden forsommeren hatt midlertidige lokaler i Drengsrudbekken. Nå flytter vi tilbake til lokalene i Torvveien 5. Der har vi panoramautsikt til utbyggingen av Wesselkvartalet. -Vi har hatt…


Les Mer

Statistikkprosjekt skal gi bedre kvalitet på nasjonale avfallsdata

Mepex har på oppdrag for Avfall Norge jobbet med et statistikkprosjekt sammen med SSB og Miljødirektoratet. – Målet med prosjektet har vært å gjøre kommunenes og de interkommunale selskapenes…


Les Mer

Sorteringsanleggene i Motala og Stavanger tas i bruk første kvartal 2019

Mepex er prosjektleder for sorterings- og vaskeanlegget til IVAR i Stavanger og plastsorteringsanlegget i Motala. Anleggene er nå ferdig montert, og igangkjøringen starter på begge stedene i januar…


Les Mer

Bred oppslutning om workshop

Mepex har sammen med Eunomia kartlagt det norske markedet for engangsartikler i plast, og i november inviterte de til workshop for å få innspill til alternativer til plastartiklene. -Vi fikk mange…


Les Mer

Mepex tildelt rammeavtale med Fortum Oslo Varme

Mepex har som en av 13 kvalifiserte leverandører deltatt i konkurranse om rammeavtale med Fortum Oslo Varme. -Vi er svært fornøyd med at vi har fått tildelt rammeavtale på prosjektledelse og teknisk…


Les Mer

30-årsjubileum for Mepex

Det var Johan Thorbeck og Kjell Fredriksen som startet opp Mepex. – Johan hadde allerede etablert sitt foretak, og ville ha meg med. Først i 1988 følte jeg tiden var inne, forteller Kjell.…


Les Mer

Krav om 70 % utsortering av biologisk avfall og plastavfall fra husholdninger i 2035

Mepex og Østfoldforskning har gjennomført en konsekvensutredning av tre alternative forslag til en forskrift med pålegg om utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall for…


Les Mer

Spennende internasjonalt samarbeid

I september vant Mepex to konkurranser sammen med det internasjonale selskapet Eunomia, begge med Miljødirektoratet som oppdragsgiver. -Vi er godt i gang med arbeidet i begge prosjektene, og med…


Les Mer

Stort spenn i avfallsanalyser for A-team

Analyseteamet i Mepex blir stadig større. Både når det gjelder antall medarbeidere og mengden oppdrag. – Spesielt artig er det at bredden i oppgaver også øker, sier Tallak Syversen og Sveinung…


Les Mer

Mepex bidrar til å rense luften

Petter Thorbeck, partner i Mepex, er engasjert som teknisk leder for CCS-prosjektet på energigjenvinningsanlegget til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud.  Prosjektet fikk en gladnyhet i august. Da fikk…


Les Mer

Hvor kommer det marine avfallet fra?

Det forsøker analysegutta i Mepex å finne ut av. I en garasje på Vollen Marina i Asker står Tallak, Trym, Tarje og Jonathan og sorterer strandryddeavfall fra Sotra. Mepex har fått midler fra…


Les Mer

Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen

Mepex vant sammen med SALT og Per-Erik Schulze oppdraget med å utarbeide et underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen. Nå er rapporten ferdig og overlevert…


Les Mer

Bidrar til økt kunnskap om marint avfall i Norge

Mepex får midler fra Miljødirektoratet til analyser og etablering av en database for marint avfall i Norge. – Vi er svært glade for å få midler til å videreføre dette viktige…


Les Mer

Hver og en av oss kaster 42,6 kg mat vi kunne ha spist

Hver innbygger i Norge kaster hvert år (2016-2017) i gjennomsnitt 42,6 kg mat de kunne ha spist. Det viser resultatene av et prosjekt for å få sikrere tall for matsvinnet fra norske husholdninger.……


Les Mer

Dypdykk i plasthavet

På årets første SAM-samling (samarbeidsarenaen for aktører som arbeider mot marin forsøpling) presenterte Mepex prosjektet om kartleggingen av avfall på norske strender og holdt en workshop for de 40…


Les Mer

Mye plast

– Basert på antall var 94 % av avfallet vi samlet inn og analyserte plast. Overraskende lite av dette var plastfolie, sier Frode Syversen, daglig leder i Mepex. Faktisk fant ikke medarbeiderne i…


Les Mer

Sorteringsanlegg for plastemballasje i Motala

I Motala i Sverige bygger FTI (Förpaknings-og Tidnings Insamlingen AS) det de selv kaller for Europas mest moderne sorteringsanlegg for plastemballasje. – Svenskene vil bygge et ettersorteringsanlegg…


Les Mer

Avfallsstrategi for BI Oslo

BI Oslo ønsket en gjennomgang av avfallshåndteringen ved Campusen, og engasjerte Mepex til å utføre oppdraget. Sammen med 30 engasjerte medarbeidere og aktører, har Mepex utarbeidet en…


Les Mer

Kartlegger avfall fra strandrydding

Mepex har fått støtte fra Miljødirektoratet til å kartlegge avfall fra strandrydding. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Hold Norge Rent, Infinitum og Naturvernforbundet.…


Les Mer

Analyserer matavfallet

KuttMatsvinn2020 er et felles prosjekt for hele serveringsbransjen. Målet er at deltakende hoteller, kantiner og restauranter skal kutte matsvinnet sitt med 20 prosent innen 2020. Trippel gevinst…


Les Mer