Plast på agendaen på smittevernkonferansen

27. oktober 2023

Tidligere denne måneden deltok seniorrådgiver Elise Narum Amland i en paneldebatt om smittevern og bærekraft på Smittevernforums årskonferanse. Amland understreket smittevernsfagets nøkkelrolle i å identifisere trygge plastsmarte tiltak og for å trygge de ansatte som skal gjennomføre tiltakene.

Jørn-Åge Longva, leder for Norsk forum for smittevern i helsetjenesten, forteller at oppmerksomheten rundt bærekraft øker, også i smittevernfaget:

«Det viktigste under konferansen var først og fremst å sette bærekraft på agendaen slik at både helsepersonell og industri øker sin bevissthet og kunnskap rundt dette. Uten tvil er helsevesenet en av de største bidragsyterne til plastforbruk og CO2-utslipp. Vi fikk under konferansen høre mer om muligheter for reduksjon av hanskebruk, diskusjoner rundt gjenbruk av engangsutstyr og en mer overordnet debatt om hvordan helsevesen, industri og ledere sammen må jobbe for økt bærekraft.»

smittevernkonferansen

Paneldebatt: Anne Hafstad (ansvarlig redaktør i Sykepleien), Elise Narum Amland (seniorrådgiver i Mepex), Egil Lingaas (smittevernoverlege, Regionalt kompetansesenter i smittevern Helse Sør-Øst), Atle Hunstad (Adm. dir i Melanor), Maria Gaden (Leder, Center for Bæredygtige Hospitaler, Danmark) og Øyvind Bakke (Adm. dir i C-Medical Group, tidligere Adm.dir. Helse Møre og Romsdal).

I prosjektet Plastsmart sykehus har vi foreslått en rekke tiltak for å kutte ut, bytte ut, eller sortere ut mer av sykehusplasten som i dag brennes. Denne høsten skal Mepex besøke flere sykehus og delta på ulike arrangementer for å spre kunnskapen fra prosjektet.

Les rapporten her