Veien til en sirkulær økonomi – et samlet sted å følge omstillingen

25. oktober 2023

Avfall Norge har lansert en samlet statistikkside om sirkulær økonomi. Det nye verktøyet gjør det enkelt å se hvordan Norge ligger an til å nå EU-målene.

I samarbeid med Mepex har Avfall Norge laget nettsiden «Veien til en sirkulær økonomi». Nettsidens formål er å gi god oversikt over kravene EU og norske miljømyndigheter stiller, og hvordan vi ligger an til å nå dem. Miljødirektoratet og Statistisk sentralbyrå er positive til at statistikk om sirkulær økonomi presenteres samlet for å gjøre det lettere å navigere i et uoversiktlig landskap.

«Veien til en sirkulær økonomi» ble først presentert på Avfall Norges årskonferanse i september, og ble tatt godt imot av presse og publikum.

– Vi ønsker at siden skal være den foretrukne kilden til informasjon om måloppnåelse og hva som kommer av nye krav. Det er også en svært nyttig søkefunksjon i tallfestede mål som gjør at en politiker på vei til dagsnytt 18 kan filtrere for akkurat de målene som er relevante for debatten – om det er alle mål for 2030 eller alle mål foreslått i ny emballasjeforordning, sier Carl Frederik Mørch-Kontny, seniorrådgiver i Mepex.

Nettsiden er delt i tre deler – oversikt over kilder til avfall i Norge, detaljer om politikkutviklingen for EUs syv prioriterte verdikjeder, og et figurbibliotek som viser hvordan Norge ligger an til å nå de aller fleste tallfestede mål fra EU og norske miljømyndigheter. Målgruppen er beslutningstakere og journalister, samt alle andre som vil danne seg et oversiktlig bilde av utviklingen.

– Nå setter vi i gang jobben med å fylle inn alle relevante, tallfestede mål i den delen av siden som viser status for måloppnåelse. Mye vil være på plass før året er omme, forteller Mørch-Kontny.

Besøk statistikksiden her