Kan norske sykehus bli plastsmarte?

10. august 2023

Se for deg 100 fotballbaner dekket av et 1 meter høyt lag med plast. Det er så mye engangsplast som brukes ved norske sykehus hvert år. Er all denne plasten virkelig nødvendig?

I samarbeid med OUS har Mepex gjennomført en omfattende kartlegging av plastbruken ved sykehuset. Resultatene fra dette prosjektet vil bli presentert under Arendalsuka den 16. august. 

Engangsplast sparer tid, forenkler smittevern og ivaretar krav om sterilitet. Men plast brukes i et slikt omfang at det påvirker helsa vår, naturen og klimaet negativt. Vårt forhold til plast og bruken av plast må revurderes, også innenfor helsesektoren. 

I prosjektet Plastsmart sykehus har Mepex fått komme på innsiden av Oslo Universitetssykehus for å se hva slags plast sykehuset bruker og kaster. Målet med prosjektet har vært å finne ut hvordan plastbruken ved sykehuset kan reduseres og hvordan mer av plasten kan gjenvinnes. Prosjektet er finansiert av Handelens Miljøfond.

Nasjonal tiltakspakke lanseres på Arendalsuka

Sammen med helsepersonell ved OUS har prosjektet identifisert en rekke tiltak som vil redusere plastbruken og bidra til en mer sirkulær bruk av plast.

– Ikke bare vil plastreduksjon bidra til å redusere klimautslipp, det kan også ha en økonomisk oppside for sykehusene. Erfaringer fra prosjekter ved europeiske sykehus viser at reduksjon av engangsplast også har ført til kostnadsbesparelser. Når prisen på forbrenning av fossilt restavfall i tillegg skal øke, vil gjenbruksløsninger og resirkulering bli viktigere enn noen gang, sier Hildegunn Bull Iversen, seniorrådgiver i Mepex og prosjektleder for Plastsmart sykehus. 

Hvorfor må vi gjøre noe med plasten? 

For å lykkes med overgangen til en sirkulær økonomi er plast et viktig, og prioritert område. Ikke bare er vi langt unna målsetningen om å gjenvinne 70 % av plasten vi bruker, men vi skal også redusere klimagassutslipp. Samtidig fortsetter global plastproduksjon og øke. Hvordan kan vi håndtere denne utfordingen? Nylig lanserte Handelens Miljøfond en rapport som viser hvordan vi skal oppnå et lavutslipps, sirkulært plastsystem i Norge. Der blir det tydelig at dette vil kreve omstilling innenfor mange ulike sektorer. 

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med vår rådgiver Hildegunn Bull Iversen
Hildegunn Bull Iversen
Hildegunn Bull Iversen Seniorrådgiver sirkulære løsninger +47 990 45 880 | hildegunn@mepex.no