Ny rapport: Vi kaster 32000 tonn fullt brukbare tekstiler rett i søpla

15. januar 2024

En ny analyse Mepex har gjennomført viser at vi kaster 49 000 tonn tekstiler i restavfallet. Av disse tekstilene er 65 prosent av så god kvalitet at de kunne vært brukt på nytt. Det vil si at vi nordmenn årlig kaster over 32 000 tonn med fullt brukbare tekstiler, klær, og sko rett i søpla.

– Basert på tilgjengelig avfallsstatistikk, tekstilavfallsanalyser gjennomført i prosjektet Wasted Textiles og tall fra Mepex´ avfallsdatabase, har vi beregnet at nordmenn kvitter seg med 79 000 tonn tekstiler hvert år. Av dette leveres 30 000 tonn til ideelle organisasjoner, men mesteparten går rett i søpla, forteller Kristiane Rabben, seniorrådgiver tekstiler i Mepex.

Hun viser til resultatene fra rapporten «Dypdykk i materialstrømmene for tekstiler fra husholdninger i Norge», gjennomført som en del av prosjektet Wasted Textiles.

Her har Mepex undersøkt mengden tekstiler, spesielt syntetiske, som kastes i Norge. Totalt er over 4 tonn med tekstiler analysert. Dette er tekstiler som folk enten har levert til innsamlingsbokser for tekstiler, kastet i restavfallsbeholderen hjemme eller på gjenvinningsstasjonen.

Her kan du lese rapporten

Prosjektet Wasted Textiles er ledet av Ingun Grimstad Klepp, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet.

Når godt over halvparten av tekstilene folk kvitter seg med, havner i restavfallet, og vi vet at så mye som 65 % av disse tekstilene har ombrukskvalitet, har hver og en av oss en viktig oppgave. Vi må kjøpe færre tekstiler, behandle dem riktig og vi må bruke de lengre, sier Ingun Grimstad Klepp.

Ønsker du å vite mer om Wasted Textiles?

Ta kontakt med vår rådgiver Kristiane Rabben
Kristiane Rabben
Kristiane Rabben Senoirrådgiver sirkulære løsninger +47 408 57 950 | kristiane@mepex.no