Bidra til å holde norske båthavner rene

14. mars 2023

Sommeren er i anmarsj, og det er høytid for å klargjøre og sette båten på vannet. Båtforeningene spiller en viktig rolle for å forhindre forsøpling og forurensing av fjorden, men det kan være utfordrende å håndtere avfall og kjemikalier i båthavnen. Se våre tips til å arbeide mot forsøpling i småbåthavnene.

Hold Norge Rent og Mepex har i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd utarbeidet en veileder for redusert forsøpling og god avfallshåndtering i båthavner. Veilederen gir konkrete tiltak til hvordan småbåtforeningene kan håndtere arbeidet mot forsøpling i en båthavn. I tillegg til nyttige eksempler og tips, inneholder også veilederen informasjon om hvordan foreningene best kan kommunisere om forsøpling med båthavnens gjester, hvordan lykkes med kildesortering og hvordan vurdere hva som er en forsøplingsrisiko for båthavnen.

Vi oppfordrer alle båthavner til å bruke veilederen til årets båtsesong!

Her kan du laste ned veilederen:
Veileder for båthavner (.pdf)

Prosjektet er finansiert med støtte fra Oslo kommune.