Nasjonalt prøveprosjekt: Fremtidens tekstilinnsamling

19. februar 2024

Fra januar 2025 får norske kommuner ansvaret for å samle inn brukte tekstiler. Med støtte fra Handelens Miljøfond har NF&TA – klyngen for tekstilnæringen i Norge – gjennomført et prøveprosjekt for å finne de beste måtene å samle inn brukte tekstiler fra husholdningene på. Dette prosjektet har Mepex vært prosjektleder for.

For å kunne si noe om hvilke løsninger som gir de beste resultatene, har seks ulike områder i Norge testet ut ulike måter å samle inn tekstiler på. Det er registrert mengder og gjennomført analyser av kvaliteten på de innsamlede tekstilene i hvert område, og prosjektet har kartlagt hva innbyggerne synes om prøveprosjektet. 

Prøveprosjektet har vært et unikt samarbeidsprosjekt. Her har kommuner og interkommunale renovasjonsselskap og samtlige av dagens innsamlere av tekstiler bidratt. Dette samarbeidet har vært avgjørende for gjennomføringen av prosjektet. 

Det har vært en klar intensjon om å bygge videre på den infrastrukturen og kompetansen som allerede finnes hos dagens innsamlere. Samtidig må løsningen tilpasses det kommunale ansvaret som iverksettes i 2025 og de mulighetene det gir.

– Vi håper resultatene fra prøveprosjektet kan bidra til å styrke beslutningsgrunnlaget for å utvikle gode løsninger for både innsamling, sortering og materialgjenvinning av tekstiler. Formålet med prosjektet har vært å utrede gode innsamlingssystemer som fører til at minst mulig tekstiler havner i restavfallet. I tillegg må vi selvfølgelig produsere mindre- og kjøpe færre tekstiler, og vi må bruke hvert plagg lengre, sier Frode Syversen, daglig leder i Mepex.

Resultatene fra prosjektet kan du lese her:  

Vi har oppsummert noen av funnene og erfaringene fra prosjektet i disse bildereportasjene:

Ønsker du å vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med prosjektleder Frode Syversen
Frode Syversen
Frode Syversen Daglig leder +47 900 83 661 | frode@mepex.no