Mepex ansetter

24. januar 2024

Vil du jobbe med å få til konkrete endringer for å ta bedre vare på jordas miljø og naturressurser? Vi i Mepex har et sterkt fagmiljø innen avfall og gjenvinning, og jobber stadig for å utvikle oss. Nå styrker vi laget og håper DU søker og blir en av våre nye kollegaer.

Rådgivere sorterings- og gjenvinningsanlegg

Vi søker rådgivere som primært skal jobbe med store prosjekter innen sortering og materialgjenvinning, samt energigjenvinning av avfall. Prosjektene omfatter hele spekteret av oppgaver fra mulighetsstudie til selve byggeprosessen og oppfølging i garantiperioden.

Du vil være i et tverrfaglig miljø og få muligheten til å påvirke og utvikle fremtidens kretsløpssamfunn. Du vil være med på å utvikle gode løsninger for bærekraftig og fremtidsrettet behandling og gjenvinning av avfall. Her vil du kunne utvikle din kompetanse gjennom å være med på og å lede nyskapende utviklingsprosjekter, og være en del av vårt dyktige fagmiljø.

Frist utløpt

Rådgivere sirkulærøkonomi

Vi søker flere rådgivere til våre team for sirkulære løsninger og datafangst- og analyse som arbeider tett sammen. Som rådgiver i Mepex vil du arbeide i prosjektteam og få ansvar for prosjekt- og prosessledelse. Vi har mange spennende prosjekter for ulike kunder, og jobber med alt fra utredninger, planer, strategier og konsekvensvurderinger, til analyse av verdikjeder, statistikk, prognoser, miljø- og klimaberegninger for offentlige virksomheter og det privat næringsliv. Nye sirkulære konsepter med vekt på avfallsreduksjon, ombruk og gjenvinning i næringslivet blir en stadig viktigere del av vårt arbeid. Vi jobber også med oppdrag for byggebransjen, en sektor vi skal satse mer på.

Frist utløpt