Begrenset mulighet til å påvirke volum og valg av fiber i nye tekstiler

29. februar 2024

Designere og innkjøpere i norske tekstilbedrifter har begrenset påvirkningskraft på produksjonsvolum og valg av fiber, viser en rapport Mepex har utarbeidet i prosjektet Wasted Textiles.

For å forstå innkjøper- og designerrollens mulighet til å påvirke produksjonsvolum og valg av fiber som brukes i de nye tekstilproduktene, intervjuet Mepex designere og innkjøpere fra seks norske tekstilbedrifter.

Tre ulike praksiser

To av bedriftene utvikler og produserer tekstiler i tråd med kontrakter inngått etter tilbuds- og anbudsprosesser. I disse bedriftene har verken innkjøper eller designer mulighet til å påvirke valg av fiber og produksjonsvolum i noen særlig grad.

– Det er i stor grad kundene, gjennom krav satt i tilbuds- og anbudsdokumenter, som definerer både volum og fiber, sier Kristiane Rabben, seniorrådgiver i Mepex.

I de to bedriftene som solgte mote- og interiørtekstiler var det fiber-strategier og tidligere salgstall som indikerte hvilke fibre som skulle prioriteres og mengder tekstiler som skulle produseres.

I tråd med disse retningslinjene, jobbet designer og innkjøper tett sammen; designer hadde ansvaret for utforming av produktene og innkjøper var ansvarlig for hvor mange artikler som skulle produseres av hvert enkelt produkt, forteller Rabben.

Designerne og innkjøperne i de to bedriftene som produserer profil- og fritidsklær, er de som har størst påvirkningskraft på volum og valg av fiber.

Med deres strategi utvikler designerne produktet først, mens prisen for produktet blir forhandlet etterpå. Bedriftene tar så imot bestillinger fra kundene, omtrent 2/3 av ordren, før produksjonen settes i gang, sier Rabben.

Minimumskrav kan være en årsak til overproduksjon

De seks bedriftene som ble intervjuet fortalte at mange av fabrikkene de ønsker å bruke for å produsere sine tekstiler, setter minimumskrav til antall løpemeter eller produkter for å godkjenne en ordre.  Dette kan bidra til at bedriftene legger inn en større ordre enn planlagt.

– Slike minimumskrav kan være én årsak til at bedriftene produserer flere produkter enn de klarer å selge til full pris, poengterer Rabben.

Du kan lese mer om hva bedriftene svarte i rapporten:

Ønsker du å vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med vår rådgiver Kristiane Rabben
Kristiane Rabben
Kristiane Rabben Senoirrådgiver sirkulære løsninger +47 408 57 950 | kristiane@mepex.no