Få med deg spennende fagseminarer på Kulturhuset denne høsten

27. oktober 2023

Handelens Miljøfond og Mepex har gått sammen om to frokostseminarer om plast denne høsten. Her skal vi utforske system change senarioet fra Achieving Circularity-rapporten og hva som skal til for å oppnå en sirkulær plastøkonomi innen 2040.

Begge seminarene er fysisk på Kulturhuset, men vil tas opp og være tilgjengelig i etterkant. 

Fredag 3. november: Kjemisk gjenvinning – veien til netto null

Skal vi lykkes med å skape en sirkulær plastøkonomi anslås det at 25 % av plasten må gjenvinnes kjemisk. Mange initiativer er i gang, men hvor moden er de ulike teknologiene? Og hvordan kan mekanisk og kjemisk gjenvinning komplementere hverandre slik at vi sikrer en høyest mulig utnyttelsesgrad av plasten, med lavest mulig miljøpåvirkning?

For å hjelpe oss å svare på disse spørsmålene får vi besøk av blant annet Joe Papineschi fra Eunomia Research & Consulting, en av Europas fremste eksperter på kjemisk gjenvinning, Christian Lach og Thomas Tharaldsen fra Quantafuel, og Inari Seppä fra Eastman.

Quantafuel er et norsk selskap som bygger seg opp innen kjemisk gjenvinning, mens Eastman er et Amerikansk selskap som investerer 1 milliard dollar i et molekylært resirkuleringsanlegg for plast i Normandie i Frankrike.

Program og påmelding her

Torsdag 7. desember: Kan vi bygge Norge uten plast? Og burde vi?

Achieving Circularity-rapporten peker på syv bransjer som kan være med å gjøre den norske plastøkonomien sirkulær. Med et årlig forbruk på 170 000 tonn er byggebransjen en av dem.

I dag er det en svært liten andel av bygg-plasten som er egnet for gjenvinning. Hva slags plast er det snakk om? Hva gjør vi med den? Og hva skal til for å bruke mindre, ombruke og resirkulere mer av plasten?

På dette frokostseminaret vil vi vise fram utfordringer, mulige løsninger, og erfaringer fra ulike aktører i bransjen. Vi får høre fra Malene Eldegard Leirpol fra Vill Energi, Erlend Seilskjær fra FutureBuilt, Pål Francis Hansen fra Wingbeam, Kristine Kolshus fra Statsbygg og Trond Risberg fra Isola. Espen Mikkelborg fra Mepex leder møtet.

Program og påmelding her