Plukkanalyser

Fra avfall til verdifulle data

Vi er markedsledende på plukkanalyse i Norge med et eget dedikert analyseteam som planlegger og gjennomfører analyser i hele landet.  

De siste ti årene har vi gjennomført over 350 plukkanalyser av husholdningsavfall, kommunalt virksomhetsavfall og næringsavfall. Vi har gjort analyser av alle typer innsamlingsordninger, fra ulike typer sorteringsanlegg og av mange forskjellige avfallstyper. 

Både samlet sett, og hver for seg, gir analysene viktig informasjon om avfallet i Norge. Data fra disse plukkanalysene gjør at vi kan lage gode anslag på hvordan avfallsstrømmene utvikler seg, se hvor gode vi er til å sortere, eller måle hvordan ulike virkemidler fungerer. Plukkanalysene er et viktig supplement til annen statistikk, og vi er helt avhengige av slike analyser for å gi et korrekt bilde av virkeligheten. 

Kunnskap om avfallets sammensetning danner et viktig grunnlag for gjenvinningsbedrifters utviklingsarbeid og fører til at flere ressurser resirkuleres. 

Vi jobber strukturert og nøyaktig med erfarent personell. God planlegging og nøye utvelgelse av prøveområder og sorteringsveileder, legger grunnlaget for god datafangst. Resultatet fra plukkanalysene formidles i rapport og/eller på vår digitale plattform SIKT.

Ønsker du å vite mer om plukkanalyser?

Ta kontakt med vår rådgiver Jonathan Wegger.
Jonathan Wegger
Jonathan Wegger Rådgiver datafangst og analyse +47 924 84 674 | jonathan@mepex.no