Materialstrømsanalyse

En materialstrømanalyse er en systematisk gjennomgang og vurdering av virksomhetens materialer og materialstrømmer.

Hensikten med materialstrømanalysen er å kartlegge og få oversikt over bedriftens forbruk og hvor mye avfall den produserer. Analysen bidrar til å øke bevisstheten om ressursbruken i bedriften og gjør virksomheten i stand til å: 

  • se muligheten for å bli mer sirkulær 
  • se muligheten for å redusere forbruket 
  • se muligheten for å øke materialgjenvinningen og redusere restavfallsmengden 
  • redusere utgiftene til avfallsbehandlingen

Analysen består av en systematisk gjennomgang og innhenting av virksomhetens data. For eksempel:  

  • Økonomi, mål og strategi 
  • Produksjon og produkter 
  • Bruk av råvarer og innsatsfaktorer i produksjonen 
  • Energiforbruk og energikilder 
  • Avfallsmengder og grad av materialgjenvinning 
  • Logistikk og transport 

Ved å gjennomføre en materialstrømanalyse ser vi også om det er grunnlag for industriell symbiose. Det vil si om biprodukter som avfall eller energi fra en virksomhet kan bli innsatsfaktorer i en annen virksomhet. 

Ønsker du å vite mer om materialstrømsanalyse eller industriell symbiose?

Ta kontakt med vår seniorrådgiver Kathrine Kirkevaag
Kathrine Kirkevaag
Kathrine Kirkevaag Teamleder sirkulære løsninger +47 901 54 786 | kathrine@mepex.no