På årets første SAM-samling (samarbeidsarenaen for aktører som arbeider mot marin forsøpling) presenterte Mepex prosjektet om kartleggingen av avfall på norske strender og holdt en workshop for de 40 deltakerne.

Sammen med resultatene fra prosjektet, ble deltakerne engasjert til å diskutere utfordringer rundt dagens strandryddeordning og hvordan de ønsker strandrydding skal oppleves i fremtiden i en workshop. Gruppens samlede erfaring satte lys på hvilke kompetansebehov vi har både for opprydning og i utarbeidelsen av tiltak mot marin forsøpling.

Tanker om dagens strandrydding

Digitale verktøy og ordskyer ble brukt  for å visualisere hva deltakerne tenker om dagens strandrydding og hva som kan gjøres bedre i fremtiden.

I forkant av workshopen ble det sendt ut en spørreundersøkelse til deltakerne på SAM-samlingen. Målet med undersøkelsen var å få erfaringsbasert informasjon om hva slags type avfall som utgjør de største problemene, hvor det kommer fra og hvilke tiltak som kreves for å redusere den marine forsøplingen.

Mest av garn, teiner og tau

Deltakerne mener «garn, teiner og tau» er det mest problematiske avfallet. Avfallet fra oss forbrukere følger like etter i rangeringen over problemavfall.

Bilde 1 – Resultat fra spørreundersøkelsen som viser hva deltakerne mener er det verste avfallet.

Behov for mer kunnskap

For å iverksette tiltak mot marin forsøpling er det behov for kunnskap. Undersøkelsen viser at det er behov for mer kunnskap rundt hva slags effekt forsøplingen har på livet i havet. Deltakerne er dessuten opptatt av å utvide kunnskapen om det avfallet som ikke skylles i land på strendene, men som finnes i havet og på havbunnen. I tillegg er det enighet om at vi trenger mer kunnskap om utslippskildene for å lage gode utslippsreduserende tiltak.

Bilde 2 – Resultat fra spørreundersøkelsen som viser hvilke kunnskapsbehov deltakerne mener mangler i arbeidet med marin forsøpling.

I utformingen av tiltak for å redusere marin forsøpling er det mange tiltak å velge mellom og mye som kan gjøres. Retursystemer kommer ut som det viktigste og beste tiltaket for å redusere marint avfall, her med panteordningen som et eksempel. Forbedret informasjon og undervisning om marint forsøpling kommer også høyt opp, sammen med et ønske om forbedret oppfølging av lovbrudd og forsøpling.

Bilde 3 – Resultat fra spørreundersøkelsen som viser hva deltakerne mener er de viktigste tiltakene mor marin forsøpling.

Workshopen ga også svar på hva som mangler av informasjon og hvor fokus burde være i arbeidet mot marin forsøpling. Å samle menneskene som arbeider med marin forsøpling har vært veldig nyttig for å skape gode diskusjoner om det videre arbeidet på dette området. Her er det mange som ønsker å utgjøre en forskjell og mange muligheter for samarbeid som kan bidra til endring. Sammen ble det diskutert mange forslag til videre fremdrift både innen Mepex-prosjektet og for fellesskapet som jobber med strandrydding og tiltak mot marin forsøpling.