I Motala i Sverige bygger FTI (Förpaknings-og Tidnings Insamlingen AS) det de selv kaller for Europas mest moderne sorteringsanlegg for plastemballasje.
– Svenskene vil bygge et ettersorteringsanlegg som kan ta hånd om all plastemballasjen innenfor egne landegrenser. Tidligere har de eksportert det meste av plasten til utlandet, sier Kjell Ø. Fredriksen i Mepex.

I første byggefase får de et anlegg for ettersortering. Fase 2 omfatter et vaskeanlegg for polyolefiner (PE og PP), samt et ekstruderingsanlegg, det vil si et anlegg som smelter plasten til regranulat. Denne regranulaten kan brukes på nytt i andre plastprodukter.

Prosjektleder for prosessanlegget

Mepex har fått oppdraget med å være prosjektleder for prosessanlegget  i ettersorteringsanlegget i Motala.
– Det er en meget interessant løsning svenskene har valgt, sier  Fredriksen. Spesielt med tanke på at kapasiteten i Europa nå er for liten (Kina tar ikke lenger imot plast fra Europa), og fordi EU vedtar nye og strengere krav i forhold til at plasten skal materialgjenvinnes.

Anlegget får en kapasitet på å ta imot 115.000 tonn plastemballasje per år.
– Det betyr at Sverige tar ansvar for alt sitt plastavfall når anlegget står ferdig. De samler nå inn om lag 70.000 tonn i året. Det betyr at de vil ha litt ekstra kapasitet de første årene, men med EU-krav om 50 % materialgjenvinning vil anlegget akkurat dekke svenskenes behov, forteller Fredriksen.

Mange oppdrag for Mepex

Å ha prosjektledelsen for prosessanlegget innebærer at Mepex har utviklet design av anlegget, stått for alle anskaffelser til anlegget på det europeiske markedet, hatt oppfølging av deltaljprosjekteringen og montasjen. Mepex vil også være byggeleder av prosessanlegget og stå for oppfølgingen og sørge for garantiprøver i etterkant av byggeperioden.