BI Oslo ønsket en gjennomgang av avfallshåndteringen ved Campusen, og engasjerte Mepex til å utføre oppdraget. Sammen med 30 engasjerte medarbeidere og aktører, har Mepex utarbeidet en avfallsstrategi for BI Oslo.

– Vi har analysert matavfallet og matsvinnet, og det er gjennomført en restavfallsanalyse. I tillegg foretok vi en befaring på Campus og i varemottaket, og har gått gjennom og foretatt en analyse av innrapporterte avfallsmengder og tilhørende økonomi, forteller Kathrine Kirkevaag, prosjektleder næringsliv i Mepex.

Studentene deltok i prosessen
På bakgrunn av gjennomgangen av avfallshåndteringen og avfallsanalysene er det utarbeidet en avfallsstrategi med tilhørende tiltaksplan for BI Oslo.

-Planen er utarbeidet etter en prosess med involvering av utvalgte medarbeidere, representanter fra studentorganisasjonen og fra Gastro, BIs kantineleverandør og Starbucks. Det har vært en spennende prosess å facilitere for oss i Mepex. Med så engasjerte og målbevisste deltakere og prosjekteiere har BI Oslo fått en ambisiøs og fremtidsrettet avfallsstrategi, og som ivaretar de økte krav til materialgjenvinning og bidrag til sirkulærøkonomien som EU og norsk avfallspolitikk setter, sier Kirkevaag.