Mepex har bistått Asker kommune med utarbeidelse av hovedplan for gjenvinning for perioden 2016–2023. Planen tar opp i seg nye strategier om sirkulærøkonomi, og vil gi føringer for Askers arbeid for det Grønne skiftet og reduserte utslipp fra avfallshåndteringen.

Oppdragsgiver: Asker kommune
Gjennomføring: 2015 – 2016
Konsulenter: Frode Syversen, Jarle Marthinsen og Olav Skogesal.

Planen har som mål å redusere matsvinn med 30 % og øke materialgjenvinningen til 60 % innen 2025.

I planen legges det opp til innføing av en rekke tiltak for å nå målene, bl.a. etablering av vektregistrering og vektbaserte gebyrer. Videre anbefales innføring av mobile gjenvinningsstasjoner og utvidede henteordninger for hageavfall, tekstiler og grovavfall. Det legges også opp til at Asker sammen med det lokale næringslivet skal arbeide for økt kildesortering av næringsavfall.

Planarbeidet omfattet en prosess med stor grad av medvirkning fra miljø- og avfallsfaglig personell i Asker kommune. Det ble også gjennomført brukerundersøkelser, workshops og diskusjoner i fokusgrupper hvor både innbyggere og representanter fra det lokale næringslivet deltok.

 

Hovedfoto: Johnny Syversen for LOOP