Digitalt klimaregnskap

Med digitalt klimaregnskap får du oversikt over klimagevinsten av avfallshåndteringen,
helt ned på avfallstype og innsamlingsordning.

Den digitale løsningen gjør det lett å rapportere inn data, og resultatene vises i et
interaktivt dashbord.

Mepex har over 10 års erfaring med klimaregnskap for avfall. Nå er løsningen digitalisert.

I dashbordet kan du simulere klimagevinsten av ulike tiltak, som å forbedre utsortering av ulike avfallstyper,
investere i flere nullutslippskjøretøy, eller sende restavfallet til energigjenvinning hos et anlegg med høyere
energiutnyttelse.

Verktøyet viser hvor man bør sette inn innsatsen for kutte klimautslipp der det faktisk monner, og gjør det lett
å formidle hvorfor det er viktig å hente ut mer av ressursene til ansatte, beslutningstakere, politikere og andre
interessenter.

Med digitalt klimaregnskap får dere muligheten til å

  • Hente ut detaljerte data
  • Simulere klimaeffekt av flere tiltak
  • Benchmarking mellom kommuner/IKSer
  • Visuelle grafer til bruk i presentasjoner

Mepex utvikler også en egen modul som gir deg interaktiv visning av våre rike datasett med plukkanalyser.
Dermed får du full oversikt over hvilke ressurser som befinner seg i avfallet.

Interessert?

Ta kontakt med oss:

Carl Frederik Mørch-Kontny

carlfrederik@mepex.no